[SlovLit] Razpis za Slavistično knjižnico

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 6 19:21:32 CET 2009


From: "Malka Čeh" <malka.ceh na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, January 06, 2009 9:29 AM
Subject: Slavistična knjižnica

Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij, ki ga vsakoletno
razpisuje ARRS, bo Slavistično društvo Slovenije v prihajajočem letu 2009
prijavilo dela na podlagi pričujočega internega razpisa.

Principi za izbor v Slavistično knjižnico
1. Delo je znanstvena monografija slovenistične oz. slavistične
problematike.
2. Besedilo je v slovenščini, povzetek (1-3 strani) pa v tujem jeziku. 
3. Avtor je član Slavističnega društva Slovenije oziroma pokrajinskega
slavističnega društva. 
4. Monografija mora imeti znanstveni značaj; prednost imajo izvirna
znanstvena dela, za tem disertacije, potem magisteriji. Prvotni namen zbirke
je omogočiti znanstveno kvalificirano objavo mlajšemu raziskovalnemu kadru. 
5. Avtor predloži dve priporočilni znanstveni recenziji strokovnjakov
za dotično področje v obsegu vsaj ene strani (2000 znakov). 
6. Obseg rokopisa ne sme presegati 20 avtorskih pol (600.000 znakov s
presledki) ali biti manjši od 10 avtorskih pol (300.000 znakov s presledki).
Natis širšega obsega sofinancira avtor.
7. Besedilo za natis v tekočem letu mora biti oddano uredniku zbirke v
dokončni obliki do konca septembra istega leta.
8. Rokopis mora ustrezati navodilom avtorjem.
9. Avtor se strinja s pogoji vzorčne
<http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/vzorecpogodbe.doc> pogodbe. 
10. O vrstnem redu objav in njihovem številu odloči na predlog urednika
zbirke UO SDS v dopisni seji glede na finančni položaj društva in na podlagi
druge prepričljive argumentacije. 
11. Tiskarski stroški, oglaševanje in distribucija se po možnosti
krijejo iz subvencije ARRS. Slavistično društvo Slovenije zato avtorjevo
besedilo prijavi na ustrezni vsakoletni razpis. 
12. Višina naklade in avtorjev delež le-te sta sklenjena na podlagi
dogovora o distribuciji. 
13. Urednik poskrbi za prijavo na letni razpis ARRS, informira avtorje o
pogodbenih zahtevah, sestavi avtorske pogodbe za avtorje in recenzente,
pridobi CIP, rokopis pripravi za tisk, dostavi besedilo tiskarni in rešuje
morebitne zaplete pri natisu, dostavi v NUK obveznih 16 izvodov, preostale
izvode distribuira ali jih prepusti fakultetnim knjižnicam za izmenjavo.
Razpošlje obvestilo o izdaji v medije in preko tajnika SDS skrbi za
distribucijo naročil. Z avtorjevim dovoljenjem poskrbi tudi za spletno
postavitev knjige. 
14. Frekvenca serije je vsaj ena knjiga letno. Učbenikov, slovarjev,
večknjižnih projektov, periodičnih publikacij in zbornikov se Slavistična
knjižnica izogiba, prav tako ponatisom in popravljenim ponatisom. 

Prijave na razpis za izbor v zbirko Slavistična knjižnica sprejema prof. dr.
Zoltan Jan na naslovu zoltan.jan na siol.net do 1. februarja 2009.
Prijave na razpis naj vsebujejo:
-     prijavni rokopis
-     reference avtorja monografije
-     recenziji
Kolegice in kolege vabimo, da se na razpis čim prej prijavijo.

 

 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit