[SlovLit] Zbiranje predlogov za mednarodno Pretnarjevo nagrado 2009 in 2010

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Dec 10 12:27:48 CET 2008


Seznam:    	SlovLit na ijs.si
Od:    	ivo.stropnik na amis.net
Zadeva: 	Zbiranje predlogov za mednarodno Pretnarjevo nagrado 2009 in
2010 ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu  
 
Književna asociacija Velenika, Velenjska knjižna fundacija in mednarodni 
Lirikonfest'09 vabijo k predlaganju kandidatov za PRETNARJEVO NAGRADO 
2009 in 2010 mednarodno zaslužnim razširjevalcem - >ambasadorjem 
slovenske književnosti in jezika< za trajnejše, večletne ali enkratne 
pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem povezovanju oz. 
uveljavljanju slovenske literature in jezika po svetu.
Kandidate za Pretnarjevo nagrado (PN), ki bo v letu 2009 podeljena 
šestič, lahko predlagajo slovenska in tuja književniška, slavistična 
in književnoprevajalska združenja, kulturne, znanstvene, izobraževalne 
idr. ustanove oz. organizacije, državljani Republike Slovenije in tuji 
književniki osebno.
            
Izborna merila vrednotijo vsa področja in zvrsti književnega oz. 
književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano 
pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in
jezika.
Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu 
(tudi osebe brez državljanstva). Zbiranje predlogov (za dveletno obdobje) 
je odprto vsako leto med 3. decembrom in 8. februarjem.
            
Predloge z utemeljitvami, ki naj zajemajo kratko vrednotenjsko predstavitev 
kandidatovega pomembnega oz. zaslužnega kulturnoambasadorskega dela pri 
mednarodnem uveljavljanju slovenske literature in jezika v daljšem obdobju 
(s poudarkom na zadnjih dveh letih ali enkratnem izjemnem delu), glavne 
biobibliografske podatke ter naslova kandidata in predlagatelja, pošljite 
najkasneje do 8. februarja 2009 na naslov: Književna asociacija Velenika, 
Cesta talcev 18a, 3320 Velenje, Slovenija - z oznako PN-09/10.
            
Na podlagi pisno utemeljenih predlogov bo Sosvet PN - ki po pravilniku 
(gl. Rp. Lirikon21, št. 14-16/2008, str. 407-410) enakovredno z novimi 
predlogi obravnava kandidate predlagane v zadnjih dveh letih (2007-2008) - 
do 9. maja 2009 oz. najkasneje teden dni pred podelitvijo nagrade oz. 
ambasadorskega naslova izbral nagrajenca (izmed 21 nominirancev, ki 
so/ostanejo po pravilniku PN vključno z letom izbora (2009) nominirani 
dve leti, tj. za PN 2009 in PN 2010. Organizator bo z izborom seznanil 
javnost v javnih občilih in na spletnih straneh http://www.lirikonfest.si.
            
Nagrado in slavnostno podelitev ambasadorskega naslova financirata 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Velenje. 
Slavnostna podelitev bo predvidoma sredi junija 2009 v Velenju (ob zaključku

8. Herbersteinskega srečanja književnikov). S sprejemom Pretnarjevega 
nagrajenca se v letu podelitve pridružuje Občina Tržič.
 
K predlaganju kandidatov še posebej vabljeni lektorji na slovenističnih 
lektoratih na tujih univerzah, uredništva mednarodnih književnih in 
jezikoslovnih znanstvenih publikacij idr. Predstavitev nagrajenca bo 
objavljena v predpoletni izdaji književne revije Lirikon21. 
Organizatorji vabijo k sopokroviteljstvu Pretnarjeve nagrade 2009 mednarodno

ugledno organizacijo, ustanovo oz. podjetje. 
 
Organizator Pretnarjeve nagrade ASKJ 
Književna asociacija Velenika 
V Velenju, 10. decembra 2008
 
Vir razpisa: Rp. Lirikon21 (št. 21-23, 2008/2009). 
====================================================
Dr. Tone Pretnar (1945-1992), prijatelj književniških duš,
literarni teoretik-verzolog, polonist, prevajalec in pesnik-grafoman; 
ambasador slovenske književnosti in jezika, zlasti na Poljskem.
==================================================== 
 
Pretnarjeva nagrada s častnim naslovom ambasador slovenske književnosti 
in jezika je mednarodno priznanje oz. osrednja slovenska kulturna zahvala 
tistim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in 
slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja
(1945-1992) 
pomembno, zaslužno in svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko 
literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, oziroma za 
njihovo mednarodno uveljavljanje in povezovanje.* 
            
Pretnarjevo nagrado so doslej prejeli: Ludwig Hartinger (Avstrija, 2004), 
František Benhart (Češka, 2005), Gančo Savov (Bolgarija, 2006), Božena in 
Emil Tokarz (Poljska, 2007) ter Kari Klemelä (Finska, 2008).
            
Organizator Pretnarjeve nagrade pod glavnim pokroviteljstvom Ministrstva 
Republike Slovenije za kulturo in Mestne občine Velenje je Književna
asociacija 
Velenika s pridruženimi soorganizatorji. 
            
Nagrado in ambasadorski naslov podeljujemo od leta 2004 na Herbersteinskem 
srečanju književnikov oz. od leta 2008 na mednarodno razširjenem
Lirikonfestu v Velenju.
                
*Pretnarjeva nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim
slovenskim 
književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni
priznanje 
za dosežke v založništvu, knjigotrštvu, leksikografskem delu ali pri
razvijanju 
slovenske bralne kulture ipd.; prav tako ne pretežno za književne prevode
ali 
umetniško-literarno ustvarjanje srednjeevropskemu avtorju ipd. - čemur
izkazujejo 
pozornost druge slovenske književne nagrade in priznanja -, ampak je okrog
tega 
ustvarjalnega sveta in z njim osrednja slovenska kulturna zahvala tistim 
kulturnim ambasadorjem, ki izven Republike Slovenije, med drugimi narodi po 
svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku, 
oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog,
zanimanje 
in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem sodobne slovenske
literature 
in njenih temeljnih/klasičnih del, spodbujanjem in organiziranjem učenja 
slovenščine med drugimi narodi, spodbujanjem prevajanja slovenske
književnosti 
in uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov po svetu ipd.). 
 
 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit