[SlovLit] Petelinji zajtrk v Trstu

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Dec 8 16:52:29 CET 2008


From: Jan Zoltan 
Sent: Saturday, December 06, 2008 8:45 PM
Subject: Petelinji zajtrk v Trstu

Še preden smo uspeli premestiti vsa predavanja in seminarje 
iz edine predavalnice na Filozofski fakulteti v Trstu, ki je 
opremljena za predvajanje filmov, ter zagotovili, da bosta 
dekanja in predstojnik oddelka pozdravila prireditev in odpravnika 
poslov z generalnega konzulata Republike Slovenije, je bilo 
potrebno razmisliti kakšne vsebinske razsežnosti dati predvajanju 
slovenskega filma v mestu, v katerem je utečenih vsaj šest rednih 
filmskih festivalov in v katerem so bili vsi ponujeni filmi že 
predstavljeni. Poleg tega se v adventu tudi na naši fakulteti 
druga preko druge vrstijo številne privlačne prireditve, od žive 
afriške glasbe do različnih alternativnih oblik umetniškega 
ustvarjanja. Tako smo se odločili za eno >gala< javno predstavitev, 
ostale filme pa smo/bomo vključili v redno dejavnost lektorata. 
Ker nam je uspelo priti do življenjskega prostora (to je predavalnice) 
le v dopoldanskih urah, pa tudi zaradi drugih razlogov, smo prireditev 
izkoristili tudi za >poklicno usmerjanje< maturantov slovenskih licejev 
v Trstu. Povabili smo jih, da si poleg >naših > študentov in kolegov z 
drugih fakultet ter Visoke šole za prevajalce in tolmače ogledajo film 
in istočasno spoznajo možnosti študija slovenščine in druge dejavnosti 
slovenistične katedre na naši fakulteti (za dijake so v ta namen 
pripravili tudi nekaj pisnega informativnega gradiva). 

Prireditve v četrtek, 5. 12. 2008, se je udeležilo okrog 200 
obiskovalcev, tako da v predavalnici do mala ni bilo prostega 
sedeža. V svojem uvodnem pozdravu je predstojnik stolice za 
slovenski jezik in književnost prof. Miran Košuta opozoril na 
razsežnosti projekta in na uspeh Petelinjega zajtrka, ki dokazuje 
>zdravje< slovenske literature in filma. Svoj pozdrav je prinesla 
tudi dekanja tržaške leposlovne in filozofske fakultete prof. 
Cristina Benussi, ki je izrazila zadovoljstvo nad številno 
prisotnostjo mladih, saj je po njenem mnenju ravno v tem času 
humanistična kultura potrebna novega zagona. Za slovenskega 
konzula Božidarja Humarja je včerajšnja pobuda potrdila, da smo 
vsi narodi zahodne in srednje Evrope povezani v skupno usodo, 
kjer se prepletajo kulture in jeziki, medtem ko je direktor 
oddelka za tuje književnosti, komparativistiko in kulturne 
študije prof. Marco Piccat poudaril, da je smisel tržaške 
univerze v tem, da je glas večkulturnega teritorija, kjer 
ima slovenščina pomembno besedo.

Na javni prireditvi smo se tudi iskreno zahvalili za 
podarjenih sedem redkih knjižnih izdaj v razponu med 
letoma 1905 in 1972 iz knjižnice Antona Lavrenčiča, ki 
jih je oddelku poklonila hči Devana Lavrenčič, tržaška 
slovenska znanstvenica, ki že več desetletij živi in dela 
v Rimu, a ni pozabila na svoje korenine, jezik in kulturo, 
kot tudi ne na druge jezike in kulture. Trdno namreč stoji 
za načelom, da je treba študirati matematiko in znanstvene 
predmete, obenem pa ne zanemarjati zgodovine, materinščine 
in drugih jezikov. Znanje le-teh je namreč pogoj, da se 
človek približa izbranemu znanstvenemu področju, je povedala.

Prireditev je imela večji odmev tudi v sredstvih javnega obveščanja, 
saj je o njej trikrat poročal Primorski dnevnik, nekateri drugi 
časopisi in elektronski mediji, vključno s koprsko in tržaško 
televizijo. Naklonjenost in sodelovanje konzulke  Bojane Cipot je 
presegalo običajno naklonjenost in se ji zato še posebej zahvaljujemo. 
V pogovorih po prireditvi je vzklilo še nekaj zamisli, kako izkoristiti 
ponujene priložnosti in kako poglobiti že utečeno sodelovanje.

P. S. V petek, 6. 12. 2008 je uspešno zagovarjala svojo tezo 
GORIŠKA MATICA IN NJEN DOPRINOS K SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI 
(1919-1939) Elena Leghista in sedemčlanski senat ji je podelil 
najvišjo možno oceno.

Vsem kolegicam in kolegom naj mavrične lučke z radostjo 
razsvetljujejo napovedujoče se praznike.

Zoltan JAN
Dodatne informacije o seznamu SlovLit