[SlovLit] Obdobjem ob rob

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Nov 20 18:54:02 CET 2008


From: "Boža Krakar Vogel" <boza.krakar na guest.arnes.si>
Sent: Thursday, November 20, 2008 6:02 PM
Subject: Obdobjem ob rob

Letošnji simpozij Reformacija na Slovenskem ima zaporedno številko 27 in 31.
rojstni dan. Nekajkrat Obdobij vmes iz različnih razlogov ni bilo. Vseeno ne poznam
podobne mednarodne znanstvene prireditve s sorodnega področja pri nas s takim
stažem. Generacije so se menjale, neka stalnica pa ostaja. To je zagon, navdušenje
udeležencev, ki prihajajo na prireditev z zavestjo, da so o dani temi
odkrili nekaj zanimivega, nemara pomembnega, in da želijo to sporočiti
svojim kolegom v mednarodni komunikaciji. Posebno je pri tem razveseljivo
dejstvo, da udeleženci ne mislijo na to, kako bo točkovana udeležba na tej
prireditvi, in s katero akademsko birokratsko tehtnico bo izmerjena mednarodna 
znanstvena odmevnost objave. Želeti si je, da se ta zagon ne bi spremenil tudi ob
prihodnji menjavi generacij udeležencev. O aktualnem simpoziju bo lahko 
bolje poročal njegov predsednik dr. Aleš Bjelčevič, jaz pa nadaljujem z 
minulim delom:

Na simpoziju je bil predstavljen tudi zbornik Književnost v izobraževanju -
cilji, vsebine, metode, ki prinaša prispevke z istoimenskega simpozija v
novembru l. 2006. Zbornik je razdeljen  v 4 vsebinske sklope. V prvem,  Načelna vprašanja
književnega izobraževanja - cilji,  vsebine, metode, so podana teoretična izhodišča in
koncepti, tako glede pojmovanja predmeta, t.j. literature, kakor glede načel
poučevanja. Drugi razdelek, Književnost na univerzah, vsebuje razprave o književnem
izobraževanju na vrhu izobraževalne vertikale. Prinaša premisleke o poučevanju literature 
na predavateljevi matični, nacionalni univerzi, ter prispevke o poučevanju literature 
v nematičnih okoljih oz. na tujih univerzah. V tretjem razdelku zbornika 
Književnost v srednjih šolah,  spoznamo trenutna premišljevanja o vlogi 
kanona in zunanjega preverjanja na Poljskem in Češkem, ter nekatere rešitve pri nas.
Književnost v predšolskem izobraževanju in v osnovni šoli  je naslovljen
četrti vsebinski sklop tega  523 strani obsežnega zbornika.

Na simpoziju in v zborniku smo želeli dati prostor vsem, ki poglobljeno
raziskovalno razmišljajo o vlogi književnosti v izobraževanju, pa naj
prihajajo iz akademsko raziskovalne ali praktične šolske sfere.
Publikacija bo gotovo vir nadaljnjih premišljevanj, raziskovanj o teh
vprašanjih, hkrati pa bogat študijski vir za nove generacije bodočih in delujočih
učiteljev in raziskovalcev.

Da  se je tema literarnega izobraževanja uvrstila na poseben slovenistični
simpozij, pa gre zahvala  podpori Oddelka za slovenistiko na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Ta podpora je v polpretekli slovenistiki
nekoliko drugorazredna izobraževalna vprašanja povzdignila v krog
enakovrednih znanstvenih tem. Pokazala je zavedanje sodobne slovenistike, da
sta tako raziskovanje književnosti kot tudi raziskovanje izobraževanja o
njej vredna enako tehtne pozornosti. Kajti raziskovanje, ki se nadaljuje v
izobraževanje in izobraževanje, ki prerašča v raziskovanje, skupaj  vzbujata
upanje, da bodo vprašanja o literaturi privlačna za  dovolj širok krog
naslovnikov, tako da ne eno ne drugo početje ne bosta pristali na obrobju
dejavnikov vplivanja na vrednote družbe znanja, ki se obeta v prihodnosti.

Zbornik, ki sva ga uredili mag. Meta Lokar in jaz, podprla pa ARSS, je
mogoče naročiti v knjigarni Filozofske fakultete.

Boža Krakar Vogel


Dodatne informacije o seznamu SlovLit