[SlovLit] prepoved besede gornik

Aleksander Bjelčevič aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si
Pet Nov 7 22:12:42 CET 2008


Planinsko srenjo zanima, ali se jezikoslovci spomnijo podobne cenzure, kot 
je prepoved besede gornik/štvo? Ali vemo za podoben primer prepovedovanja 
besed/e?
Pokazalo se je namreč, da pri prepovedovanju besede gornik s strani 
predsedstva UO PZS ne gre le za priporočilo, naj se v uradnih dokumentih 
uporablja beseda planinstvo kot nezaznamovana nadpomenska beseda (kot 
nadpomenka za gorništvo, planinstvo in alpinizem), podobno nezaznamovanosti 
moškega spola, ampak da gre za resno interno prepoved vseh rab te besede. Za 
nekakšen protiudarec na pritiske, naj se beseda planinec/planinstvo zamenja 
z gornikom/gorništvom. Skratka, nad ideologijo z ideologijo. Poznamo kak 
podoben primer?
Lp
Aleš Dodatne informacije o seznamu SlovLit