[SlovLit] Materni jezik priseljencev

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Okt 6 17:49:00 CEST 2008


From: "Marijanca Ajša Vižintin" <marijanca.ajsa na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, October 06, 2008 2:43 PM
Subject: Materni jezik priseljencev

Na 19. slavističnem kogresu sem predstavila program Otroci priseljencev.
Nekateri so vprašali, na podlagi česa smo otrokom priseljencem, ki
jih prihaja v Slovenijo vedno več, organizirali pouk materinščine.

10. člen Zakona o osnovni šoli (1996) pravi: >Otroci, ki so tuji državljani
oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo
pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot
državljani Republike Slovenije. *Za otroke iz prejšnjega odstavka se
organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi
pogodbami*.<

Z vključevanjem v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem praviloma
priseljenci nimajo težav (čeprav to odpira številna druga nereša vprašanja,
a o tem drugič) - neuresničen na večini šol pa ostaja drugi odstavek. Na
podlagi le-tega smo letos na OŠ DBB Hrpelje 17 otrokom, vpisanih od 1. do 9.
razreda, katerih materni jezik ni slovenščina, organizirali pouk albanščine
in makedonščine. Začeli smo v tem šolskem letu. Tako otroci kot starši so
dodatne ura pouka  lepo in hvaležno sprejeli.

Dajmo možnost priseljencem v Sloveniji. Če so osnove v maternem jeziku
dobre, se lažje naučimo tujih jezikov, kar slovenščina zanje je. Tudi to je
medkulturnost.

Marijanca Ajša Vižintin


Dodatne informacije o seznamu SlovLit