[SlovLit] Vabilo na izobraževanje Centra za slovenščino

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jun 16 10:06:58 CEST 2008


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, June 16, 2008 9:35 AM
Subject: Vabilo na izobraževanje Centra za slovenščino

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik vas vljudno vabi na redno 
junijsko izobraževanje za učitelje slovenščine kot drugega ali tujega 
jezika. Seminar bo potekal v četrtek, 26. 6., in v petek, 27. 6. 2008 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Aškerčevi ulici 2, v predavalnici 
343 v 3. nadstropju. Za sodelavce Centra je udeležba obvezna in 
brezplačna - prijaviti se ni potrebno. Ostali zainteresirani se prijavijo 
na n.pirih na ff.uni-lj.si  in prejmejo račun za kotizacijo v višini 100 EUR, 
ki jo poravnajo do začetka seminarja na račun FF 011006030707216, 
stroškovno mesto 144390.
 
Četrtek, 26. junij 2008; predavalnica 343 
(FF, 3. nad., Oddelek za umetnostno zgodovino)
9.00-9.30 Seminarska kavarna (pritličje FF, pred. 18)
Dobrodošlica in pozdrav udeležencev ob kavi; predsednica Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik izr. prof. dr. Simona Kranjc
9.30 -10.30 Irena Samide: Orfeji, Evridike in neznosen čar literature
10.40-11.40 Martina Ožbot: Nekaj opažanj o slovensko-italijanskih bližinah in daljinah 
11.50-12.20 Jana Zemljarič Miklavčič: TOOL2 - Metoda kombiniranega učenja jezika 
12.30-13.00 Nataša Pirih Svetina: Pa ne spet o medkulturnem dialogu
13.00-15.00 Odmor
15.00-16.00 delavnica (v dveh skupinah)
SKUPINA A: Projekt TOOL2 - metoda kombiniranega učenja v živo (računalniška učilnica 011)
SKUPINA B: Metoda SPICES - trening medkulturnega dialoga  (predavalnica 343)
16.00-17.00 delavnica (ponovitev)
SKUPINA A: Metoda SPICES - trening medkulturnega dialoga (predavalnica 343)
SKUPINA B: Projekt TOOL2 - metoda kombiniranega učenja v živo (računalniška učilnica 011)
17.00-20.00 prosto
20.00 Večer s Študentsko založbo, Ferijem  Lainščkom, Miho Mazzinijem in glasbo (Ana Vipotnik in Igor Leonardi) - Etnografski muzej, Ljubljana, Metelkova ul.
 
Petek, 27. junij 2008; predavalnica 343 
(FF, 3. nad., Oddelek za umetnostno zgodovino)
10.30-11.30 
Eleonora Rossi: The multilingual brain: learning and loosing languages
(predavanje v angleščini)
11.45-12.15 Janez Skela: Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem
12.20-13.30 Projekti, tiski in novosti 
Wojtek Grudzinski: Audio course for beginners Slovene PONS
 
Ivana Petric Lasnik: Harrap's Slovene Phrase book 
Evalvacija in zaključek izobraževalnega seminarja

Na letošnjem izobraževalnem seminarju Centra za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik bodo poleg Centrovih sodelavk in sodelavcev nastopili:
mag. Irena Samide, zaposlena na Oddelku za germanistiko s 
skandinavistiko in nederlandistiko in FF, kjer študente poučuje nemški 
jezik, ukvarja se z literarno didaktiko, prevaja, je mentorica študentskega 
časopisa . na Centru jo poznamo kot živahno in navdušujočo predavateljico;
izr. prof. dr. Martina Ožbot, zaposlena na Oddelku za romanske jezike in 
književnosti FF; italijanistka, jezikoslovka in književna prevajalka, ki se 
ukvarja tudi s teorijo prevajanja; zanimal nas bo predvsem njen pogled 
na slovensko-italijanski jezikovni stik;
dr. Eleonora Rossi, nevrolingvistka, ki deluje v okviru raziskovalne skupine 
nevrolingvistov na Kraljevi univerzi v Groningenu na Nizozemskem, več o njej na http://www.let.rug.nl/rossi/cv.eleonora.html;
izr. prof. dr. Janez Skela z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko FF je 
že bil gost Centrovega junijskega izobraževalnega seminarja; kot priznan 
didaktik nam bo predstavil obsežno knjigo različnih avtorjev, ki se v 
Sloveniji ukvarjajo s teorijo in prakso učenja in poučevanja tujih jezikov. 
Knjiga je nastala kot rezultat raziskovalnega projekta; 
Wojtek Grudzinski je predstavnik založbe Rokus Klett.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit