[SlovLit] 500-letnica Trubarja v Pragi -- Utopías de la Historia en la narrativa espanola -- Riječ 2008, št. 2

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 14 23:11:45 CEST 2008


From: "Jasna Honzak" <JasnaHonzak na seznam.cz>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, May 14, 2008 9:20 PM
Subject: Obletnica rojstva Primoža Trubarja v Pragi

Neprofitna organizacija Ustanova patra Stanislava Škrabca je pripravila pod častnim 
pokroviteljstvom Veleposlaništva Republike Slovenije na Češkem in v sodelovanju z 
lektoratom slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Karlove univerze strokovno 
srečanje Primož Trubar - utemeljitelj slovenskega jezika in književnosti. 500-letnico 
rojstva Primoža Trubarja bo naš kulturni dogodek proslavil v četrtek, 15. maja v prostorih 
Narodne knjižnice Češke republike v Pragi. Prostor prireditve je srečno izbran, kajti prav v 
teh dneh je v praški Narodni knjižnici še odprta razstava Sinergija Slovencev s Čehi, v kateri 
so predstavljene kulturne, literarne in znanstvene slovensko-češke zveze od l. 1991 do 
danes. Sestavni del Narodne knižnice Slovanska knjižnica pa je knjižnica z največjim fondom 
slovenskih knjig izven slovenskega prostora. To spodbudno tradicionalno medkulturno okolje 
bo prostor prireditve, kjer bo v Pragi obujen spomin na življenje in delo začetnika slovenskega 
knjižnega jezika v protestantskem obdobju v srednji Evropi. Čas, prostor, jezikovne in 
zunajjezikovne okoliščine ter avtorja bo predstavil dr. Kozma Ahačič s svojim novim 
knjižnim besedilom Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem 
in pogovor avtorja predstavljene monografije z ddr. Igorjem Grdino. 

Slovenisti s Filozofske fakultete v Pragi pozdravljamo odločitev Škrabčeve ustanove, 
da je prvič prenesla svojo prireditev tudi izven Slovenije in izbrala Češko. Slovenske 
protestante, med njimi zlasti Primoža Trubarja, je namreč reformno versko gibanje in knjižno 
delo povezalo tudi s somišljeniki na Češkem - češkimi bratri. Razvili so vsebinsko bogate 
zveze (medsebojno seznanjanje s knjižno produkcijo, zgledi pesemskih in liturgičnih besedil, 
reševanje aktualnih vprašanj črkopisa, prevzem leksike), kar je nedvomno spodbujala tudi 
zavest o skupnem slovanstvu in njegovih simbolnih vlogah.
 
Jasna Honzak Jahič
 
====

From: "branka ramsak" <branka.ramsak na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, May 14, 2008 9:19 PM
Subject: Navajas

Oddelek za romanske jezike in književnosti FF UL vabi na predavanje 
prof. Gonzala Navajasa (Universidad de California, Irvine) z naslovom
Utopías de la Historia en la narrativa espanola contemporánea (literatura y cine): 
Pérez Reverte y Alatriste, Javier Cercas y Antonio Múnoz Molina 
v ponedeljek, 19. 5. 2008, ob 10.30 v pred. 2 (Pérez Reverte y Alatriste)  
in ob 15.30 v pred. 13 (Cercas y Múnoz Molina)                                 

====

From: "Jan Zoltan" <zoltan.jan na siol.net>
Sent: Wednesday, May 14, 2008 7:51 PM
Subject: Riječ (časopis za slavensku filologiju), god. 14., sv. 2. (Rijeka, 2008.)

Izšla je že druga letošnja številka reške reviji Riječ (časopis za slavensku filologiju), 
god. 14., sv. 2. (Rijeka, 2008.), kateri so objavljeni tudi nekateri prispevki 
slovenskih kolegov: Vlado Nartnik (Slovanska in semitska dvojina, str. 57-62), 
Dragica Haramija (Detektivska proza Hrvoja Kovačevića, str. 142-155), Petra 
Kodre (Osmrtnica - umetnostno ali neumetnostno besedilo?, str. 156-168), 
Anita Laznik (Idejna in slogovna podoba miselne proze Edvarda Kocbeka, 
str. 169-189), Urška Perenič (Bela lisa na (nacionalnem) literarnozgodovinskem 
zemljevidu, str. 212-226), Miran Štuhec (Slovenska i hrvatska publicistika 
Zofke Kveder, str. 239-250), Natalija Ulčnik (Imre Agustič v slovenski in tuji 
literaturi z vidika različnega vrednotenja njegovega delovanja, str. 251-264). 
Naslov uredništva: HFD, TRg I. Klobučarića 1, 51000 Rijeka.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit