[SlovLit] Nogomet za pisatelje -- Dve folkloristični predavanji -- O Lorci na FF -- O avtorskih pravicah v Second Life

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 14 18:02:16 CEST 2008


From: "Matjaž Pikalo" <matjaz.pikalo na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, May 14, 2008 3:15 PM
Subject: Dvojni pas/Doppel pass

V okviru projekta Dvojni pas/Doppel pass, evropskega prvenstva v 
nogometu za pisatelje, bo v Kunstlerhaus na Dunaju v soboto, 17. maja, 
literarni večer, na katerem se bodo predstavili nekateri avtorji iz literarnih 
nogometnih ekip, med našimi bosta to pesnika Esad Babačić in Matjaž Pikalo.

Opozoril bi še na koncert Slovenska noč/Sloweniennacht štirih slovenskih 
skupin (Siddharta, Katalena, Gušti in Polona ter Srečna Mladina), ki se bo 
na Dunaju zgodil v okviru festivala Soho-Ottakring Festival in sicer v ponedeljek, 
19. maja ob 20. uri. [...] http://sohoinottakring.at/2008/prog_detail.php?eid=909

Vabljeni, da pridete navijat za naše!!!

Matjaž Pikalo

====

From: "Glasbenonarodopisni institut ZRC SAZU" <gni na zrc-sazu.si>
Sent: Wednesday, May 14, 2008 12:23 PM
Subject: vabilo

V soorganizaciji Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, 
Slovenskega muzikološkega društva in podiplomskega programa 
Interkulturni študiji - Primerjalni  študij idej in kultur Univerze v Novi 
Gorici in ZRC SAZU, modul: Slovenske študije - tradicija in sodobnost, 
nadaljujemo s predstavitvijo nekaterih vodilnih hrvaških raziskovalcev 
s področja etnomuzikologije, etnokoreologije in folkloristike (tekstologije). 
 
Vljudno vabljeni na folkloristični predavanji v torek, 20. maja 2008, ob 17. uri
v Malo dvorano ZRC, Novi trg 4, II. nadstropje, vLjubljani. Hrvaško 
raziskovanje balad in kulturno animalistiko bosta predstavili
sodelavki Inštituta za etnologijo in folkloristiko iz Zagreba:

dr. Suzana Marjanić, Antropologija živali - paradoks ali nujnost

Predavateljica je vrhunska znanstvenica, ki med drugimi folklorističnimi, 
etnološkimi in antropološkimi temami raziskuje še področja mitologije, 
ekofemizima in kulturne animalistike na Hrvaškem. V predavanju bo 
diskurzivno in polemično razmišljala o idejah kulturne animalistike (Visković) 
izpostavila neantropocentični vidik v raziskovanju živali in njihove antropologije 
(Noske) ter upoštevanja živali kot subjekta raziskovanja in ne več kot le objekta. 
Predstavila pa bo tudi cilje znanstvenega projekta Kulturna animalistika, ki je 
prinesel  prve rezultate in sicer izvrstni zbornik razprav Kulturni bestijarij.

in dr. Simona Delić, Španske romance v zbirki Volkslieder (1778/79) 
Johanna Gottfrieda Herderja, v zbirki  Silva de romances viejos Jakoba 
Grimma (1815) in njihovi medkulturni odmevi v Hrvaški
 
Predavateljica raziskuje povezave med hrvaško in špansko ljudsko in 
umetno pesmijo ter se še posebno posveča baladi kot posebnemu 
folklornemu in literarnemu žanru. Predstavila bo fenomen litarnega 
prevajanja ljudskega pesništva nekega tujega naroda in posledično 
neke vrste kulturno hibridizacijo. Izhodišče predavanja je vpliv Herderjeve 
zbirke "Volkslieder" (1778/79) in španskih romanc, ki jih je objavil koje Jakob 
Grimm v zbirki "Silva de romances viejos" na hrvaško umetno avtorsko 
pesništvo 19. stoletja. Posebna pozornost pa bo posvečena tudi objavljenim 
pesmim slovensko-hrvaškega pesnika Stanka Vraza. Posebna pozornost 
"posvetit će se objavljenim tekstovima hrvatsko-slovenskog pjesnika Stanka 
Vraza (1810-1851)".
 
===

From: "Avsenik, Maja" <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Sent: Wednesday, May 14, 2008 10:53 AM
Subject: Lorca na Besedni postaji naslednjo sredo

Federico Garciá Lorca na Besedni postaji v Knjigarni FF v sredo, 
21. maja ob 19. uri. 110-letnica Lorcovega rojstva prinaša Slovencem 
popolni prevod vseh njegovih dramskih del.
 
O Lorcovem življenju in mestu dramatike v njem, o Lorci pri Slovencih 
ter o Lorcovem ustvarjanju na področju poezije in gledališča se bo s 
prevajalkami dr. Branko Kalenić Ramšak, dr. Jasmino Markič, dr. Majo 
Šabec in Marjeto Drobnič pogovarjala Maja Brodschneider Kotnik.
 
Vabljeni!

====

http://www.umuc.edu/cip/symposium/simulcast.shtml -- konferenca o 
intelektualni lastnini in avtorskih pravicah 28.--30. maja 2008; udeležite 
se je lahko tudi preko portala Second Life.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit