[SlovLit] Angleščina učni jezik v Sloveniji -- Society for Slovene Studies -- Tečaji iskanja po elektronskih informacijskih virih

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 7 12:40:50 CEST 2008


Pozabil sem dodati, da Tom Ložar v Sobotni prilogi Dela 3. maja
(http://www.delo.si/) govori kritično tudi o angleščini kot učnem
jeziku na Mediteranski univerzi
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2008/002496.html). 

----

Izšla je aprilska številka Letter Society for Slovene Studies
(http://www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/), ki jo je uredil Joseph
L. Derdzinski. Med člane SSS, ki Letter prejmejo na dom, se
lahko prijavite na http://www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/reg_form.html 
-- miran

====

From: Nataša Jordan [mailto:Natasa.Jordan na nuk.uni-lj.si]
Sent: Wednesday, May 07, 2008 12:13 PM
Subject: Vabilo na tečaje iskanja po el. informacijskih virih v maju in
juniju

Vabimo vas na brezplačne tečaja iskanja po elektronskih informacijskih
virih. Tečaj "DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani" bo v
ponedeljek,
26. maja in v petek, 13. junija od 10. do 13. ure. Na tečaju predstavimo
portal Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja
enotno
vstopno točko do informacijskih virov UL na enem mestu. Portal vsebuje
več
različnih funkcionalnih možnosti. Najpomembnejša novost je t.i.
združevalni
iskalnik, ki omogoča hkratno iskanje po več informacijskih virih hkrati.
Rezultate iskanj združi in prikaže v enotnem seznamu zadetkov.
Povezovalnik
do gradiva pa omogoča različne povezave, ki se tvorijo na podlagi
bibliografskih
podatkov. Novost je tudi enoten Katalog informacijskih virov UL ter
predvsem
Katalog e-revij UL, saj omogoča celovit pregled nad dostopnimi naslovi
znanstvenih
revij v elektronski obliki. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj
praktičnih vaj.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi"  bo v torek, 10.
junija
od 10. do 13 ure. Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih
bibliografij,
na praktičnih primerih demonstriramo posebnosti iskanja, uporabo tezavra
itn.
Zatem predstavimo, katere znanstvene bibliografije pokrivajo posamične
discipline,
nadaljujemo z orisom citatnih indeksov, na praktičnih primerih pokažemo
specifičen
pristop k iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in
različne možnosti
uporabe. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih poti do besedila
člankov:
tiskanih in elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter
medbibliotečne
izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na
referalni-center na nuk.uni-lj.si . Udeleženci morajo poznati delo z
računalnikom v
okolju Windows.

Nataša Jordan Dodatne informacije o seznamu SlovLit