[SlovLit] Službe za sloveniste -- Seminar za označevanje besedil -- Oreharjev Blaž -- Logos Library

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Apr 28 17:04:27 CEST 2008


From: "Nidorfer, Mojca" <Mojca.Nidorfer na ff.uni-lj.si>
Sent: Monday, April 28, 2008 3:22 PM
Subject: Razpis delovnih mest za stud. leto 2008/09

V soboto, 26. 4. 2008, je bil v dnevniku Delo objavljen razpis prostih delovnih mest 
učiteljev/učiteljic slovenščine kot drugega ali tujega jezika v študijskem letu 2008/2009 na:

* Karlovi univerzi v Pragi, Češka; 
* Šlezijski univerzi v Katovicah, Poljska;  
* Univerzi v Padovi, Italija;
* Univerzi v Bukarešti, Romunija;
* Univerzi v Vilni, Litva;
* Državni univerzi Cleveland, ZDA.

Pogoji: 
* univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri;
* s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice 
oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice; 
* zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
* zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
* poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranimi kandidati sklenjena predvidoma s 1. septembrom 
2008 za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Pisne prijave z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi razpisa na naslov: 
Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana. 
Dodatne informacije na tel. št. (01) 241-86-75.

====

From: <primoz.jakopin na guest.arnes.si>
Sent: Monday, April 28, 2008 2:02 PM
Subject: Zadnje vabilo na seminar

Za seminar Oblikoslovno označevanje besedil, ki bo 5. in 6. maja 
2008 od 9h do 14h v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, II. 
nadstropje, se je mogoče prijaviti še do srede, 30. aprila, na 
naslov isj na zrc-sazu.si. Več o temi seminarja je mogoče izvedeti na spletni strani: 
http://bos.zrc-sazu.si/oblikoslovno_oznacevanje.html
Udeležba je še vedno brezplačna, udeleženci pa potrebujejo lasten 
prenosnik z okenskim operacijskim sistemom.
 
Vabljeni!

====

David Sipoš je skorigiral povest Antona Kodra Oreharjev Blaž (1882/83), ki je 
zdaj dostopna na Wikiviru: http://sl.wikisource.org/wiki/Oreharjev_Bla%C5%BE. 
To je tisti tekst, ki je razjezil Janeza Mencingerja, da je napisal parodijo
Cmokavzar in Ušperna in z njo zapečatil žalostno Kodrovo pisateljsko 
usodo. Anton Slodnjak jo opiše kot "skrajno kruto in neokusno vaško zgodbo".
Je z njo res tako zelo hudo?

http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?lang=SL&letter=A&source=search&page=1 
-- Logos library: Slovenian language, spletišče s slovensko književnostjo, 
dosegljivo tudi iz Zbirke slovenskih leposlovnih besedil (http://lit.ijs.si/leposl.html). 
Če imate zaradi dolžine naslova težave, začnite na krajšem http://www.logoslibrary.eu --- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit