[SlovLit] Korpusni pristop v terminoloških slovarjih -- Parada mladih -- Koncert

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Apr 16 14:49:04 CEST 2008


From: Čop, Mateja [mailto:Mateja.Cop na ff.uni-lj.si]
Sent: Wednesday, April 16, 2008 1:05 PM

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije mag. Nataše Logar
z naslovom Korpusni pristop k pridobivanju in predstavitvi jezikovnih
podatkov v terminoloških slovarjih in terminoloških podatkovnih zbirkah.
Zagovor bo v ponedeljek, 21. 4. 2008 ob 16.00 v modri sobi fakultete.

====

From: Huber, Damjan [mailto:damjan.huber na ff.uni-lj.si]
Sent: Wednesday, April 16, 2008 1:38 PM
To: SlovLit na ijs.si
Subject: Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!
Ste ravnokar diplomirali oziroma ste podiplomski študenti? Raziskujete
na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni drugi disciplini
humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je
tako, vas vabimo k sodelovanju na 44. seminarju slovenskega jezika,
literature in kulture. Tema seminarja je Slovenski jezik, literatura,
kultura in mediji. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi/tuji
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani;
letos poteka od 30. junija do 11. julija 2008. Udeleženci so tuji
slovenistični
strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih
lektoratov,
predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih in kulturnih
prireditev.

Ponujamo pet predavateljskih mest v seriji Parada mladih. Gre za blok
predavanj v popoldanskem času (predviden datum je 2. 7. 2008). V
20-minutnem
predavanju na prepričljiv in kar se da dinamičen način predstavite svoje
sveže raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo seminarja.
Poslušali
vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki.
Predavanje je seveda v slovenščini.
Če vas zanima sodelovanje, vas prosimo, da do 27. aprila 2008 na naslov
damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja
(v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo
obvestili v začetku maja. Avtorji in avtorice sprejetih povzetkov bodo
morali nato najkasneje do 15. maja 2008 pripraviti besedilo za zbornik
(4-5 strani oziroma do 10.000 znakov s presledki), saj seminarski
zbornik
izide pred prireditvijo. Predavanje in objava sta honorirani po ceniku
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani.

Lep pozdrav, mag. Mojca Nidorfer Šiškovič, doc. dr. Mateja Pezdirc
Bartol,
predsednica 44. SSJLK, Damjan Huber

====

Od: "Kozma Ahačič" <kozma.ahacic na guest.arnes.si>
Zadeva: Za SlovLit: Koncert ob simpoziju
Datum: 15. april 2008 19:19

Vljudno Vas vabimo na K O N C E R T Glasbeno izročilo protestantizma in
renesanse na slovenskih tleh, ki so ga v sodelovanju z Muzikološkim
inštitutom ZRC SAZU ob simpoziju Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju
pripravili učenci Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik.

Na programu bodo slovenski protestantski korali ter italijanska glasbena
dela,
posvečena domačim podpornikom glasbe.  Nekatere skladbe avtorjev Filippa
de
Duca, Giacoma Gorzanisa, Matthie Ferrabosca in Claudia Merula bodo
tokrat
zazvenele prvi po obdobju, v katerem so nastale.

Koncert bo 17. aprila 2008, ob 18. uri, v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2.
Vstop prost!
Dodatne informacije o seznamu SlovLit