[SlovLit] Diplomska dela na slovenistiki -- "Kdo bo branil kosu peti" (V. Vodnik, Kos in brezen) -- Slavistične perspektive

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Apr 4 16:56:05 CEST 2008


http://www.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/ -- V zbirko diplomskih nalog iz slovenske 
književnosti, ki nastajajo na slovenistiki FF v Ljubljani, je Katja Horvat 
vnesla 252 diplom, ki so nastale v zadnjih letih. Zbirka obsega trenutno 
1780 enot in jo je treba še nekoliko počistiti. Sprehodite se po njej in 
opozorite prosim na morebitne napake. -- miran

===

From: Luka Vidmar [mailto:lvidmar na zrc-sazu.si] 
 Sent: Friday, April 04, 2008 9:45 AM
To: slovlit na ijs.si
Subject: Valentin Vodnik

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja vas vljudno vabi na 
predavanje, s katero želi počastiti 250. obletnico rojstva slovenskega 
pesnika, pisatelja in jezikoslovca Valentina Vodnika (1758-1819).  

Akad. prof. dr. Janko Kos, urednik Zbranega dela Valentina Vodnika, 
avtor Vodnikove biografije in številnih člankov o njegovi poeziji, bo v 
predavanju z naslovom Valentin Vodnik v luči sodobne literarne vede 
obravnaval nekatera še danes odprta vprašanja glede njegovega 
življenja, dela in vpliva ter tudi z njimi tesno povezane probleme 
nekdanjih in sedanjih interpretacij Vodnikove osebnosti in opusa.   

Dr. Janko Kos je doktoriral 1969 na Oddelku za primerjalno književnost 
in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1970 
je bil izvoljen za izrednega, leta 1975 pa za rednega profesorja za 
primerjalno književnost in literarno teorijo na istem oddelku. Dopisni 
član SAZU je postal leta 1977, redni član pa leta 1983.

V letih 1950-1960 se je posvečal predvsem literarni kritiki, po letu 1960 
pa se je usmeril v literarno zgodovino in teorijo, pretežno s stališč 
primerjalne književnosti in z metodologijo, ki združuje historičnoempirične 
postopke z duhovnozgodovinskimi in filozofskimi metodami. V tem okviru 
je posvetil več del prešernoslovju, slovenski književnosti od 18. do 20. 
stoletja, zgodovini in teoriji evropskega romana, filozofiji umetnosti in 
literarni teoriji, mdr.: Prešeren in evropska romantika (1970), Matija Čop 
(1979), Morfologija literarnega dela (1981), Očrt literarne teorije (1983), 
Roman (1983), Primerjalna zgodovina slovenske literature (1987), 
Literarne tipologije (1989), Lirika (1993), Postmodernizem (1995), 
Duhovna zgodovina Slovencev (1996) ter Slovenci in Evropa (2007). 

Predavanje bo v četrtek, 10. aprila 2008, ob 11. uri, v Mali dvorani ZRC 
SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

===

http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/pos3/ -- Tretja mednarodna konferenca 
Perspectives on Slavistics, Hamburg, 28.--31. avgusta 2008. Rok za oddajo 
izvlečkov 15. 4. 2008.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit