[SlovLit] priljubljenost slovenščine

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Mar 16 21:35:43 CET 2008


From: "Metka Hojnik-Verdev" <metka.hojnik na triera.net>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, March 16, 2008 5:16 PM
Subject: priljubljenost slovenščine

Nadaljujem misel kolegice Mojce Honzak, da je mišljenje z lastno 
glavo velikokrat nezaželeno. Res je, vendar marsikoga odnese z 
glavo skozi zid. 

Vprašanje o priljubljenosti slovenščine se mi zdi podobno jari kači. 
Če naročnik raziskave meni, da je slovenščina nepriljubljena v šoli, 
bo raziskava nepriljubljenost potrdila, če se zdi naročniku raziskave 
slovenščina v šoli priljubljena, bo slovenščina priljubljena. Kot dolgoletna 
učiteljica v osnovni in srednji šoli povem, da je slovenščina zelo 
priljubljen predmet v šoli. To  lahko potrdim z argumentom, da se 
dijaki tudi veselijo suplenc sloveščine in so "veseli", da jim odpade ... 
Pri pouku so sproščeni, veseli in jih marsikaj zanima, seveda je odvisno 
od didaktičnega in metodičnega pristopa.

Kar se tiče prenove pouka slovenščine, lahko povem, da generacija, 
ki je prišla iz devetletne osnovne šole v poklicne programe izobraževanja, 
(podatek navajam za razrede, ki jih učim), ne prepoznajo besednih vrst: 
samostalnik, glagol ... ali  jih prepoznajo največ trije v razredu. Sprašujem 
se, kako se potem učijo tuj jezik. Odgovor bo verjetno, po metodi kot se 
učimo maternega jezika od staršev? Kakor koli že, prenova prinaša nova 
znanja, ki so vrednota za strokovno delo posameznega poklicnega področja. 
Vse lepo in prav. Moram pa priznati, kar se tiče poklicnega izobraževanja, 
da iskrena hvala vsem sestavljalcem učnih načrtov v poklicnem izobraževanju, 
to področje dobro poznam, da je ohranjeno "tovrstno število vsebin", da 
imamo privilegij, da je iz slovenščine še vedno zaključni izpit; če bi se 
zgledovali po Finski, bi bile učne vsebine še bolj okrnjene in pomen 
slovenščine v šolskem sistemu in splošni komunikaciji zanemarljiv. 
Zakaj primerjam s Finsko? Ker sem imela lansko leto priložnost obiskati 
tri finske poklicne šole. 

Če se vrnem k priljubljenosti, z zagotovostjo trdim, da je med slovenskimi 
učenci in dijaki slovenščina priljubljen predmet, se pa najdejo posmezniki, 
ki negirajo priljubljenost, ker vidijo nevidne strahove. 

Lep pozdrav Metka Hojnik Verdev


Dodatne informacije o seznamu SlovLit