[SlovLit] Kdo nam bo plačal magisterij?

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Mar 12 09:20:25 CET 2008


From: lingvisticnikrozek na googlegroups.com
Sent: Wednesday, March 12, 2008 9:12 AM
Subject: LK, 17. marec

LK FF vabi na 872. sestanek v ponedeljek, 17. marca, ob 17.30
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predaval bo
dr. Peter Weiss, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU v Ljubljani. Tema predavanja:
Jezikoslovno delo J. Ž. V. Popoviča (1705--1774)
Ob izidu knjige Glossarium Vindicum: osnutek slovenskega slovarja 
iz druge polovice 18. stoletja
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

====

From: Dejan Jeraj [mailto:dejan.jeraj na gmail.com]
Sent: Tuesday, March 11, 2008 5:02 PM
Subject: Vabilo na razpravo "Kdo nam bo plačal magisterij?" v sredo
12.03.2008 ob 17.00 na Ekonomski fakulteti UL

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani vas vljudno
vabi na javno razpravo z naslovom Kdo nam bo plačal magisterij?
Razprava bo v sredo, 12. marca 2008, ob 17. uri v Lila dvorani
na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kot je splošno znano trenutno potekajo usklajevanja partnerjev
pri oblikovanju nove uredbe o financiranju v visokem šolstvu
za obdobje 2009-2013. Ker je od te uredbe v veliki meri odvisen
način financiranja vseh stopenj terciarnega izobraževanja
organiziramo razpravo na to temo. Sodelujoči na razpravi:
- prof. dr. Dušan Lesjak, državni sekretar na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo,
- mag. Helena Kamnar, prorektorica Univerze v Ljubljani za poslovne
zadeve,
- prof. dr. Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani,
- dr. Slavko Gaber, Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki
razvoj DZ RS,
- Tomaž Frelih, predsednik Študentske organizacije Slovenije.

Izhodišča o katerih bomo govorili:
Ali bodo morali študentje plačevati magisterij tudi v prihodnje?
Ali država financira/sofinancira podiplomski študij na primeren način?
Ali so visokošolski študijski programi bolj kakovostni, če jih financira
država ali ravno obratno?
Ali se slovenski izobraževalni sistem razvija v pravo smer?
Ali bodo študijski programi boljši, če bodo študentje plačevali šolnino?
Kako naj študent ve, katera visokošolska ustanova mu bo zagotovila
kakovostno izobrazbo?  Bi ustanovitev agencije za kakovost odpravila
>zmedo< v našem visokošolskem sistemu?

Dejan Jeraj, Resor za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani Dodatne informacije o seznamu SlovLit