[SlovLit] O Trubarju v Historicnem seminarju

vladka.tucovic na guest.arnes.si vladka.tucovic na guest.arnes.si
Čet Jan 10 13:10:20 CET 2008


HISTORIČNI SEMINAR 
Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti 


v letu, ko se je pred 500 leti rodil Primož Trubar, oče prve 
slovenske knjige, 
vabi na predavanje 
Za sledmi še malo poznanega Trubarja 
S tem prispevkom, ki sodi v širši kulturnozgodovinski in 
jezikoslovni tematski sklop Slovensko-švicarsko-italijansko-hrvaških 
književnih stikov in prevodov v 16. stoletju, želi avtorica svoja 
dosedanja dognanja o Primožu Trubarju dograditi z novimi plodovi 
prvenstveno slovensko – italijanskega znanstvenega sodelovanja. 
Z odstiranjem zgodovinskih dejstev bo podan ključ do umevanja: 
a) Trubarjevega psevdonima Philopatridum Ilyiricum (Primož Trubar, 
Catechismus, 1550) in b) kratice N. V. T., ki sledi posvetilnemu 
pozdravnemu nagovoru Ty Vashi Slushabniki inu Bratie (Primož Trubar, 
Catechismus, 1555) 
pomena miselnih vzorcev tujih novodobnih pisateljev za Trubarjevo 
ustvarjanje 
3.   ozadja Trubarjevega suverenega obvladovanja svojskosti 
izvirnega biblijskega jezika. 
Predavala bo 
ddr. Francka Premk 
Francka Premk je sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU oz. njegove Sekcije za zgodovino slovenskega 
jezika, ki se ukvarja z izdelavo slovarja jezika slovenskih 
protestantskih piscev 16. stoletja. Študirala je francoščino, 
ruščino, italijanščino in zgodovino slovenskega jezika na univerzah 
v Ljubljani in v Zürichu, kjer je na tamkajšnji Filozofski fakulteti 
leta 1973 tudi prvič doktorirala. Od tedaj se je posvečala predvsem 
slovenistiki in primerjalnim študijam. Leta 1989 je na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani zagovarjala svoj drugi doktorat z doktorsko 
disertacijo »Pomenska in stilistična problematika Trubarjevega in 
Dalmatinovega prevoda Davidovega psaltra v luči hebrejskega 
izvirnika«. Disertacija je leta 1992 v predelani in dopolnjeni 
obliki izšla kot monografija Korenine slovenskih psalmov. V zadnjem 
času se posveča predvsem preučevanju ustvarjalnemu sodelovanju 
predstavnikov slovenske, hrvaške, italijanske in švicarske jezikovne 
kulture v 16. stoletju. Njena bibliografija šteje poleg dveh knjig 
več kot sto bibliografskih enot v raznih evropskih jezikih. 


Predavanje bo 
v ponedeljek, 14. januarja 2008, ob 11. uri 
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje. 


Vljudno vabljeni! 


Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://hs.zrc-sazu.si. 
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit