[SlovLit] Slovenski leksikon priimkov -- Spletni tečaj slovenščine za nemško govoreče -- Programi za analizo besedil

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jan 9 09:07:20 CET 2008


From: Matjaž Rebolj [mailto:matjaz.rebolj na ff.uni-lj.si]
Sent: Tuesday, January 08, 2008 11:46 PM
Subject: FW: Leksikon priimkov

From: Janez Toplišek [mailto:janez na toplisek.net]
Sent: Friday, January 04, 2008 12:05 PM
Subject: Leksikon priimkov

Kolegi rodoslovci!

Na naslovu http://www.rodoslovje.com/priimki/index.htm je postavljen
prvi slovenski leksikon priimkov. Zaenkrat je to šele seznam priimkov
prebivalcev Slovenije, saj je razlag priimkov še malo (gl. primere:
Kumperščak, Adame, Abram, Baratevc, Allegro ...). Poleg priimkov bodo
obdelana tudi hišna imena.

Osnovna zgradba leksikona je zapolnjena nekaj čez polovico, dokončano
bo v tem mesecu.

Nekateri znani imenoslovci so že dali na voljo svoje dosedanje
ugotovitve (Merku, Feinig, Stres), soglasje drugih še pričakujem.
Tako bomo povezali posamična imenoslovna raziskovanja, rezultat pa
bo popolnejši, kot če bi se s priimki ukvarjal posameznik.

Med sodelavce leksikona se lahko uvrstite tudi rodoslovci in drugi,
saj imate zbrane dragocene podatke o priimkih in hišnih imenih. Vsak
sodelavec bo naveden v seznamu:
http://www.rodoslovje.com/priimki/avtorji.htm.

Zanimivi bodo zlasti takšni podatki:
- letnica in kraj oz. vir najdbe najstarejšega posameznega priimka
(praviloma pred letom 1750, z morebitno navedbo osebe ali naslova,
kjer je bil priimek najden),

- seznam starih hišnih imen za posamezen kraj ali župnijo (letnica,
naslov hiše, župnija/občina); seveda bo dobrodošel tudi vsak posamičen
tak podatek,

- zgodovinski načini zapisovanja posameznega priimka,

- načini zapisovanja priimka pri izseljencih v tujini, načini spremembe
priimka v tujem jezikovnem okolju (z navedbo države/jezikovnega
območja),

- prvi trije najpogostejši priimki v župniji,

- razlaga pomena/izvora posameznega priimka (z verodostojno/dokazljivo
utemeljitvijo; lahko tudi samo dokaz o nastanku priimka iz konkretnega
krajevnega imena), ipd.

Nekateri imenoslovci bodo dali na voljo svoja že objavljena dela,
iz katerih bo treba izločiti posamezne priimke v obliki leksikonskih
gesel. Za to delo bomo potrebovali več sodelavcev! Ni časovnih ali
količinskih zahtev, vsakdo lahko naredi kolikor zmore oz. želi -
vsak prispevek bo dobrodošel. Kdor bi bil pripravljen sodelovati,
naj se prosim oglasi neposredno meni (janez na toplisek.net).

S skupnimi močmi lahko zgradimo nekaj, kar nimajo tudi večji narodi!

Povezava na leksikon je tudi s strani "Slovensko rodoslovje"
http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm .

Vabljeni!
lp
Janez Toplišek

====

From: matjaz rebolj [mailto:matjaz.rebolj na ff.uni-lj.si]
Sent: Tuesday, January 08, 2008 11:48 PM
Subject: spletni tecaj

[...] Ker ste strokovnjak za racunalniske zadeve v najsirsem
smislu, bi Vam rada tudi sporocila, da na univerzi v
Hamburgu izdelujemo spletni tecaj za ucenje
slovenscine za nemsko govorece. Dostopen je na
naslovu:
http://webapp5.rrz.uni-hamburg.de/SLOWENISCH-LERNEN/
Imate morda kako idejo, kam bi lahko dali povezavo, da
bi do tecaja prislo kar najvec zainteresiranih
studentov? Lepe pozdrave in dobre zelje za leto 2008

Monika Pemic
Institut für Slavistik
Universität Hamburg

====

http://lists.village.virginia.edu/lists_archive/Humanist/v21/0461.html
-- ToyChest, seznam spletno dosegljivih orodij za analizo besedil.Dodatne informacije o seznamu SlovLit