[SlovLit] Pri Prežihu in še kje -- Učni jezik na Mediteranski univerzi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jan 6 23:35:51 CET 2008


http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri87/index.html -- pri Prežihu in še kje.

====

Od: "Andrej Skrbinek" <andrej.skrbinek na uni-mb.si>
Zadeva: Mediteranska univerza; učni jezik
Datum: 20. december 2007 12:19

Spoštovani, na spletni strani iniciative za ustanovitev mediteranske univerze ni
zaslediti besedila v slovenščini. Glede na dejstvo, da Zakon o visokem
šolstvu (ZViS-UPB2) v 8. členu pravi, da je učni jezik na visokošolskih
zavodih slovenski, me zanima, kako bo učni proces na "Mediteranski univerzi"
usklajen z zakonom.

Lep pozdrav,
Andrej Skrbinek

Vir: (ZViS-UPB2), Uradni list RS 100/2004 z dne 13.9.2004
[http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325 ;
20. 12. 2007]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit