[SlovLit] Gostujoča profesura na dunajski slovenistiki natančneje

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Dec 14 15:26:59 CET 2007


From: Andreas Leben [mailto:andreas.leben na univie.ac.at] 
Sent: Thursday, December 13, 2007 5:04 PM
Subject: razpis gostujoce profesure na dunajski slovenistiki

Univerza na Dunaju je objavila razpis za gostujočo profesuro 
za slovenščino na Inštitutu za slavistiko v prihodnjem 
poletnem semestru od 1. marca 2008 do 30. junija 2008 s polno 
zaposlitvijo.

Pogoji za namestitev so: ustrezna visokošolska izobrazba, 
izvrstna znanstvena kvalificiranost, pedagoške in didaktične 
sposobnosti, mednarodne izkušnje, po možnosti zunajuniverzitetna 
praksa.

Delovno težišče naj bo na področju slovenskega jezika, 
slovenskega jezikoslovja in/ali slovenske literature in kulturnih 
ved. Od kandidatk/kandidatov se pričakuje pripravljenost 
predavati 8 tedenskih ur; pogoj tudi je dobro znanje nemščine. 
Prijave, ki naj vsebujejo življenjepis, bibliografijo in 
pregled o predavateljski dejavnosti, morajo biti označene 
s številko razpisa (Kennzahl: 8/62-2007/2008) in je treba 
odposlati do vključno 2. januarja 2008 na naslov: 

Dekanat der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien
Dr. Karl Lueger-Ring 1 
1010 Wien/Dunaj
Avstrija

Lep pozdrav z Dunaja,
Andrej Leben
andreas.leben na univie.ac.at

Celotni razpis najdete na: 
http://personalabteilung.univie.ac.at/index.php?id=13483&tx_ttnews[point
er]=1&tx_ttnews[tt_news]=4571&tx_ttnews[backPid]=11882&cHash=ff09c6b750
Dodatne informacije o seznamu SlovLit