[SlovLit] Zbiranje predlogov za Pretnarjevo nagrado

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Dec 4 10:09:43 CET 2007


Od: VELENIKA [kplza na velenika-stropnik.si]
Poslano: 3. december 2007 6:56
Za: Slovlit
Zadeva: MO ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PN ASKJ 2008

Prešernov 3. december je običajno čas, ko v kulturi naklonjenih medijih najavimo
ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRETNARJEVO NAGRADO (2008)
AMBASADORJU SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA PO SVETU.

Književna asociacija Velenika, Velenjska knjižna fundacija in mednarodni 
Lirikonfest vabijo k predlaganju kandidatov za PRETNARJEVO NAGRADO 2008 
mednarodno zaslužnemu razširjevalcu - >ambasadorju slovenske književnosti in 
jezika< za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri 
mednarodnem književniškem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature 
in jezika po svetu.

Kandidate za Pretnarjevo nagrado s častnim naslovom ambasador slovenske 
književnosti in jezika, ki bo v Trubarjevem letu 2008 podeljena petič, lahko 
predlagajo slovenska in tuja književniška združenja, kulturne, znanstvene, 
izobraževalne idr. ustanove oz. organizacije, državljani Republike Slovenije 
in tuji književniki osebno. Izborna merila zajemajo vsa področja in zvrsti 
književnega oz. književniškega delovanja, ustvarjanja, mednarodnega 
povezovanja in uveljavljanja slovenske literature. Predlagani kandidati so 
lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva).

Predloge z utemeljitvami (ki naj zajemajo kratko vrednotenjsko predstavitev 
kandidatovega pomembnega oz. zaslužnega dela pri mednarodnem uveljavljanju 
slovenske literature in jezika, glavne biobibliografske podatke ter naslova 
kandidata in predlagatelja) pošljite najkasneje do 8. februarja 2008 na 
naslov: Književna asociacija Velenika, Cesta talcev 18a, 3320 Velenje, 
Slovenija - z oznako PN-08. 

Na podlagi pisno utemeljenih predlogov bo nagrajenca (do 9. maja 2008) 
izbral Častni sosvet za podelitev Pretnarjeve nagrade, ki bo enakovredno z 
novimi predlogi obravnaval tudi kandidate predlagane v zadnjih dveh letih 
(2006-2007). Nagrado in slavnostno podelitev ambasadorskega naslova 
financirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Velenje.
Slavnostna podelitev bo ob zaključku mednarodnega Lirikonfesta - junija 2008 
v Velenju.

K predlaganju kandidatov še posebej vabljeni člani mednarodnih centrov PEN 
in lektorji na slovenističnih lektoratih na tujih univerzah. Podrobnejše 
informacije o Pretnarjevi nagradi 2008 bodo objavljene v novoletni in 
pomladanski izdaji književne revije Lirikon 21. Organizatorji vabijo k 
sopokroviteljstvu Pretnarjeve nagrade v Trubarjevem letu in Evropskem 
letu medkulturnega dialoga (2008) mednarodno ugledno organizacijo, 
ustanovo oz. podjetje.

Pretnarjeva nagrada je mednarodno priznanje tistim posameznikom (izjemoma 
dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po 
svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945-1992) pomembno, zaslužno in 
svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s sodobno slovensko literaturo, 
slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno 
uveljavljanje in povezovanje.

Pretnarjeva nagrada načelno ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim 
slovenskim književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim opusom; prav 
tako ni priznanje za pomembne dosežke v založništvu, knjigotrštvu, 
leksikografskem delu, pri razvijanju bralne kulture ipd.; prav tako ne 
izključno za književno prevajalstvo ali umetniško-literarno ustvarjanje 
srednjeevropskemu avtorju ipd. - čemur izkazujejo pozornost druge slovenske 
književne nagrade in priznanja ( Schwentnerjeva, Sovretova, vilenica, 
Župančičeva listina, Lavrinova diploma idr.).

Pretnarjevo nagrado so doslej prejeli: 2004 - Ludwig Hartinger (Avstrija), 
2005 - František Benhart (Češka), 2006 - Gančo Savov (Bolgarija) in 2007 - 
Božena in Emil Tokarz (Poljska).

V Velenju, na prešernov'ga '07

Organizator Pretnarjeve nagrade:
Književna asociacija Velenika
Ivo Stropnik, vodja asociacije
kplza na velenika-stropnik.si
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit