[SlovLit] Odprto pismo Državni predmetni komisiji za splošno maturo za slovenščino

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Nov 30 15:25:06 CET 2007


From: Katja M. Poniž [mailto:katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si]
Sent: Friday, November 30, 2007 11:34 AM
Subject: Odprto pismo

Spoštovani!

V Sloveniji se splošna matura izvaja že dobro desetletje
in v tem obdobju je bilo v okviru književnih besedil vsakoletnega
maturitetnega sklopa dijakom in dijakinjam predstavljenih veliko
avtorjev in njihovih del, o katerih so pisali v maturitetnih esejih.
Glede izbora besedil in avtorjev je bila v razpravah izrečena
marsikatera bolj ali manj naklonjena misel, ki je morda vplivala
tudi na kasnejše odločitve pri izbiranju literarnih del na splošni
maturi. Očitno pa so bili mnogo premalo glasni posamezni glasovi,
ki so opozarjali na dejstvo, da doslej med maturitetnimi književnimi
besedili še ni bilo dela, ki bi ga napisala avtorica. Zato se na
vas obračamo z naslednjim vprašanjem: >Kakšni so razlogi za popolno
ignoriranje avtoric pri izbiranju literarnih besedil na splošni
maturi iz slovenščine?<

Ne moremo si predstavljati, da bi bil razlog v pomanjkanju kvalitetnih
besedil, saj je v kanonu svetovne literature že zelo velik delež
pisateljic, dramatičark in pesnic, prav tako umetniško vrednost
njihovih besedil potrjujejo številne nagrade v svetovnem in v slovenskem
merilu. Prepričane smo (našo trditev potrjujejo tudi številne študije
s področij literarnovednih ženskih študij, feministične teorije in
študij spolov), da je prispevek avtoric v književnosti izjemno pomemben,
a ne zato, ker so ženske, temveč ker njihova dela odpirajo nove poglede
na téme v književnosti in s tem omogočajo tudi v prostoru literarnega
soočanja z reprezentacijami spolnih identitet drugačne perspektive, ki
povečujejo občutljivost za enakopravnost obeh spolov ne le na področju
literature, ampak tudi v vsakodnevnem življenju. Ker je prav to eden
izmed
ciljev ne le slovenske družbe, ampak tudi Evropske zveze, ki ga je
zapisala
v številnih dokumentih (prav naslednje leto bo Trubarjevo leto in leto
medkulturnega dialoga v skupnosti sedemindvajseterice),predlagamo
preseganje
tradicionalnih vzorcev v družbi temelječi na znanju in enakih možnostih.
Zato pričakujemo, da bo med literarnimi besedili v maturitetnem sklopu
za
leto 2009 vsaj eno, ki bo izpolnjevalo vse zgoraj navedene argumente za
vključitev avtoric v maturitetni sklop, kajti besedila mnogih pisateljic
nedvomno pomenijo pomemben in nespregledljiv prispevek h književnosti.  

doc. dr. Katja Mihurko Poniž, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi
Gorici,
red. prof. dr. Silvija Borovnik, Filozofska fakulteta U niverze v
Mariboru,
izr. prof. dr. Milena Mileva Blažič, Pedagoška fakulteta Univerze v
Ljubljani,
doc. dr. Vida Udovič Medved, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem Dodatne informacije o seznamu SlovLit