[SlovLit] Zbrane pesmi Antona Podbevška in Literarna ustvarjalnost Izidorja Cankarja

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Nov 9 19:42:15 CET 2007


Anton Podbevšek: Zbrane pesmi, 
ur. Marijan Dović, rač. zapis Tomaž Erjavec

Zbrane pesmi Antona Podbevška (1898-1981), glavnega pesnika 
slovenske literarne avantgarde in začetnika likovne poezije na 
Slovenskem, prinašajo prvo znanstvenokritično objavo vseh doslej 
znanih Podbevškovih pesmi in njihovih različic ter večinoma še 
neobjavljeno rokopisno gradivo iz pesnikove zapuščine in drugih 
virov. Posebno zanimivost predstavljata faksimile in prepis avtorjevega 
izvoda zbirke Človek z bombami (1925), v katerega je pesnik v petdesetih 
in šestdesetih letih 20. stoletja vpisoval številne popravke in nove verzije.
Izdaja obsega faksimile rokopisov in lastnoročno redigiranega izvoda 
Človeka z bombami, prepise pesmi, urednikove komentarje in opombe. 
Vzporedni prikazi omogočajo primerjavo med rokopisi in poznejšimi 
objavami.
 
----- 
 
Izidor Cankar: S poti, 
ur. Matija Ogrin in Luka Vidmar, rač. zapis Tomaž Erjavec

Literarna ustvarjalnost Izidorja Cankarja (1886-1958), slovenskega 
pisatelja, umetnostnega zgodovinarja, kritika, prevajalca in diplomata, 
je dosegla vrh v esejističnem romanu S poti, ki ima obliko potopisnega 
dnevnika po Italiji. Besedilo je prepleteno z dialogi med glavnima 
junakoma, pripovedovalcem in Fritzem, ki izrisujejo podobo 
svetovnonazorskih, filozofskih in umetnostnih dilem fin de siecla. 
Cankar je roman izdal dvakrat, in sicer najprej v reviji Dom in svet 
leta 1913, nato pa v predelani knjižni obliki leta 1919. Pričujoča 
izdaja na podlagi podrobne primerjave obeh verzij predstavlja in 
pojasnjuje razlike med njima. 

Izdaja vsebuje manj znano prvo verzijo romana iz leta 1913, drugo 
verzijo romana iz leta 1919, ki so jo ponatiskovali vse do danes, in 
primerjavo obeh verzij. Spremna uredniška besedila pojasnjujejo 
uredniška načela pri izdaji, značaj Cankarjevih sprememb v drugi 
izdaji romana, pomen likovnih umetnin v romanu in postopek 
elektronske obdelave besedila.

-----

Iz predstavitev knjig iz zbirke Elektronske znanstvenokritične izdaje 
slovenskega slovstva, ki nastajajo pri ZRC SAZU v sodelovanju z 
Odsekom za tehnologije znanja Inštituta Jožef Stefan.  
Izdaji bodo predstavili uredniki v torek, 13. novembra 2007, ob 11. uri 
v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4/II v Ljubljani.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit