[SlovLit] Nikodemov evangelij in zgodovina

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Okt 21 22:09:40 CEST 2007


Date: Sun, 21 Oct 2007 16:48:16 +0200
From: "Metoda Kokole" <Metoda.Kokole na zrc-sazu.si>
Subject: Historični seminar

Historični seminar ZRC SAZU vabi na predavanje Nikodemov evangelij in zgodovina 
slovenskega jezika. Staroslovanski dokument, imenovan Nikodemov evangelij, je 
prevod latinskega besedila. Nastal je verjetno v 10. stoletju, odkrili pa 
so ga konec 19. stoletja. Pozornost je pritegnila predvsem njegova leksika, 
zaradi svojih posebnosti, po katerih odstopa ne samo od številnih prevodov iz 
grščine temveč tudi od mnogih latinskih predlog. Jezikovne posebnosti
Nikodemovega evangelija lahko po vsej verjetnosti pripisujemo predvsem
staronemškim vplivom. Ti sicer niso prisotni neposredno na leksikalni ravni,
pač pa se kažejo v strukturi tistega slovanskega jezika, ki ga je verjetno
poznal ali govoril prevajalec oz. skupnost, ki ji je pripadal. In kakšen je bil ta
jezik? Na podlagi raziskav, ki so bile do sedaj že narejene, lahko sklepamo,
da je šlo za obliko stare slovenščine. Predaval bo prof. dr. Giorgio Ziffer.
 
Prof. Giorgio Ziffer je eden vodilnih italijanskih strokovnjakov za slovansko
filologijo. Od leta 2003 dela kot redni profesor na Fakulteti za tuje jezike in
književnosti na Univerzi v Vidmu, Italija. Je tudi direktor oddelka za jezike in
kulturo srednje- in vzhodnoevropskih dežel. Iz slavistike je doktoriral leta
1992 na vodilni rimski univerzi La Sapienza. V zvezi s preučevanjem slovanskih 
jezikov in kulture sodeluje s številnimi evropskimi univerzami, npr. Univerzo v 
Saarbrücknu v Nemčiji, Univerzo v Gentu v Belgiji, ter z več ustanovami v Rusiji 
in drugih slovanskih središčih. Posebno pozornost posveča tudi cerkvenim spisom 
v raznih slovanskih jezikih. Njegova bibliografija je zelo raznovrstna in obsežna, 
dostopna pa je na spletni strani: http://web.uniud.it/dlcec/doc5.html
Predavanje bo v sredo, 24. oktobra 2007, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, 
Novi trg 4, 2. nadstropje. Predavanje bo v slovenskem jeziku. Vljudno vabljeni! 
Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://hs.zrc-sazu.si 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit