[SlovLit] Metod Turnšek -- Zvenečnost nezvočnikov -- Čas za vire se izteka

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 16 22:30:21 CEST 2007


From: "Milka Olip" <olip na ethno.at>
Sent: Thursday, October 11, 2007 4:05 PM
Subject: Turnsek

VABILO na predstavitev  knjige Milana Dolgana DR. METOD TURNŠEK, 
urednik in časnikar. Knjigo je izdala založba Mladika v Trstu v sodelovanju
s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik.

V torek, 16. oktobra 2007, ob 11. uri, v sejni sobi Krščanske kulturne zveze, 
10. Oktober Str. 25/3. O Turnšku bodo spregovorili [žal prepozno
objavil, z opravičili, miran]: dr. Milan Dolgan, avtor knjige in razstave 
o Turnšku,  Marij Maver, v imenu založbe Mladika Trst, dr. Rozina Švent, avtorica razstave.  
 
Redovnik Metod Turnšek, s krstnim imenom Konrad, je bil rojen leta 
1909 v bližini Ptuja. Govornik na novi maši leta 1934 na Ptuju je bil 
koroški politik župnik Vinko Poljanec. Bil je vzgojitelj v  Slomškovem 
zavodu v Ljubljani. Postal je tudi urednik verskih revij in knjig, ki jih je 
izdajal stiški samostan. Že pred vojno se je začel posvečati koroškim Slovencem. 
Med vojno je doktoriral in se usmeril v versko narodopisje. Takoj po vojni 
se je začel usmerjati v pisateljevanje in postal narodopisni raziskovalec 
celotne Primorske. Deset let je bil profesor slovenščine in zgodovine na 
nižji srednji šoli v Trstu. Nato je bil 20 let župnik na Rebrci pri Železni Kapli.  
Prof. Milan Dolgan v knjigi predstavlja silovito kulturno in družbeno 
delovanje dr. Metoda Turnška. Predstavljeni so Turnškovi verski, narodopisni, 
zgodovinski, kulturni, literarni in politični članki. 
 
Prisrčno vabljeni!
mag. Martina Piko-Rustia (za SNI Urban Jarnik),  Andrej Lampichler 
(za Krščansko kulturno zvezo)

====

From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Tuesday, October 16, 2007 2:13 PM
Subject: LK, 22. oktober 2007

LK vabi na 860. sestanek v ponedeljek, 22. oktobra 2007, ob 17.30
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predavala bo
asist. Alja Ferme, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici.
Tema predavanja: O zvenečnosti slovenskih nezvočnikov v vezalni fonologiji.
Za predsedstvo: Chikako Shigemori Bučar

====

From: "Stabej Marko" <Marko.Stabej na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, October 16, 2007 9:59 AM
Subject: Vabilo na posvet o jezikovnih virih za slovenščino

Spoštovane kolegice in kolegi,
Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vas vabi na posvet o jezikovnih 
virih za slovenski jezik z naslovom Čas za vire se izteka ...,
ki bo v petek, 26. oktobra 2007, ob 10. uri, na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru, Smetanova ul. 17, v novem objektu 
G2 v 2. nadstropju, predavalnica Delta. 

Zemljevid: http://www.feri.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=11

Urnik prireditve:
10.00 Uvodni nagovor
10.05 Marko Stabej: Čas za vire se izteka ...
10.15 Zdravko Kačič: Govorne tehnologije in jezikovni viri
10.25: Simon Krek: Osnovna opremljenost jezika s prostodostopnimi 
(pisnimi) viri in njihova standardizacija
10.35 Pogovor o jezikovnih virih za slovenski jezik, vodi Marko Stabej
11.30 Odmor za kavo
11.50 Nadaljevanje pogovora
13.00 Zaključna pogostitev (kava, pecivo)

Nekaj besed o tem, čemu posvet:
Slovenščina kot jezik ima zgodovinsko gledano izjemen položaj. 
Je uradni jezik države Slovenije in Evropske unije, iz leta v leto se 
povečuje število njegovih govorcev in govork. Toda za polno delovanje 
jezika v sodobnih razmerah je nujno, da je dobro opremljen, zlasti če si 
želimo bogato jezikovno življenje tudi v naslednjih desetletjih. Dobra 
opremljenost pomeni usposobljenost jezika in govorcev za vse, tudi 
najzahtevnejše jezikovne in sporazumevalne naloge. Za to so na prvem 
mestu potrebni kakovostni, ustrezni in zanesljivi podatki o jeziku, o 
jezikovnih navadah in potrebah govorečih. Šele s takimi podatki lahko 
zasnujemo dobre in delujoče jezikovne priročnike, pa tudi druge jezikovne 
pripomočke, ki jih omogoča sodobna tehnologija in uporabnikom jezika 
lajšajo vsakdanje življenje.

Slovensko prizorišče je bilo v zadnjem desetletju glede uveljavljanja 
sodobnih tehnologij pri zbiranju in obdelovanju jezikovnih podatkov 
kar živahno. L. 1998 je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za jezikovne 
tehnologije, ki je odslej - med drugim - vsaki dve leti soorganiziralo konferenco 
Jezikovne tehnologije za slovenski jezik. Različne ustanove in nekatera podjetja 
v Sloveniji lahko pokažejo bogato bero akademskih in uporabnih rezultatov s 
področja jezikovnih virov in tehnologij. Po drugi strani pa se zdi v Sloveniji 
še vedno premalo uveljavljeno temeljno spoznanje, da brez kvalitetnih virov in 
upoštevanja dejanskih potreb jezikovne skupnosti ni mogoče pričakovati 
nadaljnjega polnega razvoja slovenščine, slovenske jezikovne skuposti, 
pa tudi države Slovenije ne. 

S posvetom želimo zato po eni strani opozoriti širšo javnost na dosežke in načrte 
jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji. Po drugi strani pa želimo odpreti debato 
o tem, katere potrebe in nadaljnji cilji so vsem akterjem skupni in jih bomo torej morda 
lahko opredelili kot stvar nacionalnega interesa, kateri cilji pa so bolj zadeva komercialnih 
in akademskih interesov posameznih akterjev. 

Posvet bo potekal v obliki moderiranega pogovora, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani. 
Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave objavili na spletnih straneh Slovenskega 
društva za jezikovne tehnologije, http://nl.ijs.si/sdjt/. 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit