[SlovLit] pregled minulih zagovorov magisterijev in doktorskih disertacij na FF v Lj.

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Čet Okt 4 19:56:21 CEST 2007


Posredujem kratko poročilo o novih in malo manj novih magistrih in 
doktorjih znanosti na našem področju, o katerih na SlovLitu še ni 
bilo beležke (ali pa mi je enostavno ni uspelo najti). Vsem iskrene 
čestitke in mnogo uspehov pri nadaljnjem znanstvenem udejstvovanju.

Gašper Troha je 11. 6. 2007 na Oddelku za primerjalno književnost in 
literarno teorijo FF v Ljubljani zagovarjal doktorsko disertacijo 
Artikulacija odnosa do oblasti v slovenski drami 1943--1990. Mentor: 
red. prof. dr. Vladimir Kralj. 

Sašo Živanović je 21. 6. 2007 na Oddelku za primerjalno in splošno 
jezikoslovje FF v Ljubljani zagovarjal doktorsko disertacijo 
Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji 
jezika. Mentorica: red. prof. dr. Marija Golden.

Kozma Ahačič je 27. 6. 2007 na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani 
zagovarjal doktorsko disertacijo Misel o jeziku in književnosti pri 
slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja. Mentor: red. prof. 
ddr. Igor Grdina, somentor: izr. prof. dr. Marko Stabej. 

Matej Šekli je 28. 6. 2007 na Oddelku za slavistiko FF v Ljubljani 
zagovarjal doktorsko disertacijo Ledinska imena v kraju Livek in 
njegovi okolici. Mentorica: red. prof. dr. Alenka Šivic Dular. 

Špela Bregač je 2. 7. 2007 na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani 
zagovarjala doktorsko disertacijo Literarna preteklost Novega mesta v 
obdobju starejše književnosti. Mentor: red. prof. ddr. Igor Grdina, 
somentor: izr. prof. dr. Stane Granda. 

Andreja Čuk je 3. 7. 2007 v mali dvorani ZRC SAZU v Ljubljani 
zagovarjala magistrsko nalogo Pisatelj Milan Pugelj. Mentor: red. 
prof. ddr. Igor Grdina. 

Nina Novak je 12. 7. 2007 na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani 
zagovarjala doktorsko disertacijo Sodobna slovenska pravniška 
besedila. Mentorica: red. prof. dr. Ada Vidovič Muha. 

Mag. Sonja Starc je 19. 9. 2007 na Centru za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik na Kongresnem trgu 12 v Ljubljani zagovarjala 
doktorsko disertacijo Struktura oglaševalskih besedil in njihove 
diskurzivne lastnosti z diahronega in sinhronega vidika. Mentorica: 
izr. prof. dr. Simona Kranjc, somentorica: izr. prof. dr. Majda 
Kaučič Baša. 

--- S spletnih strani Referata za podiplomski študij FF v Ljubljani 
povzel Matjaž Zaplotnik 3. okt. 2007.Dodatne informacije o seznamu SlovLit