[SlovLit] Izjava za javnost Slavističnega društva Slovenije o neizvedbi tekmovanja za Cankarjevo priznanje v letu 2007--2008

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 18 18:36:03 CEST 2007


Spoštovani,

po tehtnem premisleku sta se morala vodstvo Slavističnega društva Slovenije in Skupina za prenovo 
Cankarjevega tekmovanja soočiti z dejstvom, da Slavistično društvo Slovenije ne bo moglo izvesti 
tekmovanja za Cankarjevo priznanje 2007--2008. Vzroki za tako odločitev niso toliko 
organizacijske kot finančne narave. Po enostranskem odstopu Zavoda za šolstvo Republike 
Slovenije od nadaljnjega soprirejanja tekmovanja je skupina Slavističnega društva Slovenije za 
prenovo Cankarjevega tekmovanja izdelala temeljito posodobljeno inačico le-tega, usklajeno tudi z 
novim pravilnikom za šolska tekmovanja. Vendar je Ministrstvo za šolstvo in šport RS pripravljeno 
nameniti omenjenemu projektu le računalniško, ne pa zadostne finančne podpore. Že v letošnjem 
letu je omenjeno ministrstvo za celih 80 odstotkov zmanjšalo sredstva, dodeljena Slavističnemu 
društvu Slovenije za izvedbo Cankarjevega tekmovanja 2006--2007. Večkratna opozorila, da gre za 
vseslovensko tekmovanje v materinščini, na katerem sodeluje vsako leto do 9.000 učencev in 
dijakov iz Slovenije in zamejstva, ter da bi po pravkar praznovani tridesetletnici obstoja tekmovanje 
umanjkalo ravno v Trubarjevem letu, v obdobju predsedovanja Slovenije Evropski zvezi ter 
v evropskem letu medkulturnega dialoga, žal niso zalegla. Ker samo Slavistično društvo Slovenije 
ne razpolaga ne z ustreznimi finančnimi sredstvi, ne s poklicnimi kadri in ne z utečeno 
organizacijsko strukturo za kakovostno izvedbo pobude, je bila soglasno, z obžalovanjem, a 
odgovorno sprejeta odločitev, da tekmovanja za Cankarjevo priznanje v letu 2007--2008 Slavistično 
društvo Slovenije ne bo priredilo. 

Za SDS:                            Za Skupino SDS za prenovo Cankarjevega tekmovanja:
Dr. prof. Miran Košuta, predsednik                           Mag. Klemen Lah, koordinator
                                                 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit