[SlovLit] Program slovenskega slavističnega kongresa v Trstu 18.--20. okt. 2007

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 18 12:29:39 CEST 2007


ŽIVETI MEJO 
 
Četrtek 18. 10. 2007 - Kulturni dom, Ul. Petronio 4 (Velika dvorana)

 9.00-10.00 Registracija kongresnikov 
10.00-11.00 Otvoritev kongresa, pozdravi oblasti, podelitev priznanj
11.00-11.15 Odmor
 Živeti mejo (Predseduje: Miran Košuta)
11.15-11.30 Ciril Zlobec, Živeti mejo
11.30-11.45 Matjaž Kmecl, Staromodna metafora: drevo in veje
11.45-12.00 Alojz Rebula, Meja: prekletstvo ali milost?
12.00-12.15 Boris Pahor, Čas nove sinteze
12.15-12.30 Diskusija 
 Slovenska književnost v stiku (Predseduje: Ciril Zlobec)
12.30-12.45 Boris Paternu, Petrarkov sonet in kultiviranje slovenske poezije
12.45-13.00 Aleksander Bjelčevič, Trubar in vprašanje Jezusove realne prisotnosti v evharistiji
13.00-13.15 Matjaž Zaplotnik, Tassov Osvobojeni Jeruzalem in Prešeren 
13.15-13.30 Marija Pirjevec, Prešeren in Mazzini
13.30-13.45 Diskusija 
13.45-15.00 Kosilo
 Slovenska književnost v stiku (Predseduje: Matjaž Kmecl)
15.00-15.15 Fedora Ferluga, Dragotin Kette in Trst: razmišljanja o pesnikovem predsmrtnem ustvarjalnem obdobju 
15.15-15.30 Janez Vrečko, Kosovelov futurizem in njegova impresionistična vrnitev k naravi 
15.30-15.45 Nada Đukić, Bartolova "psihološka" in "filozofska" proza v nacionalnem ali eksistencialnem momentu 
15.45-16.00 Marija Mercina, Vloga Trsta v ustvarjanju Cirila Kosmača
16.00-16.15 Loredana Umek, Poti tržaškega romana 
16.15-16.30 Vladka Tucovič, Istrska izkušnja sodobne slovenske književnosti 
16.30-16.45 Diskusija 
16.45-17.00 Odmor 
 Slovenska književnost v stiku (Predseduje: Boris Paternu)
17.00-17.15 Urška Perenič, Kako (na)pisati (alternativno) literarno zgodovino? 
17.15-17.30 Milena Mileva Blažič, Teorija in praksa učenja in poučevanja medkulturne mladinske književnosti v osnovni šoli 
17.30-17.45 Nataša Špolad Manfreda, Praksa učenja in poučevanja slovenščine v dvojezičnem okolju 
17.45-18.00 Sonja Žilavec Nemec, Komunikacijski pouk književnosti v gimnaziji
18.00-18.30 Diskusija 
18.30-20.30 Večerja
20.30-22.00 Predstava
 
Petek 19. 10. 2007 - Narodni dom, Ul. Filzi 14 (Velika dvorana)

 Slovenski jezik v stiku (Predseduje: Živa Gruden)
9.30-9.45 Roberto Dapit, Položaj sodobnega slovenskega jezika na Videnskem
9.45-10.00 Matej Šekli, Narečjeslovje in zgodovinska slovnica kot pomoč pri razumevanju pravorečja in pravopisa
10.00-10.15 Majda Kaučič Baša, Ohranjanje slovenščine med Slovenci na Tržaškem
10.15-10.30 Vesna Mikolič, Prostor kulturnega in jezikovnega stika -- neznana znanka?
10.30-10.45 Aleksandra Derganc, Tjaša Miklič, Slovenski glagolski vid z vidika italianista in rusista
10.45-11.00 Diskusija 
11.00-11.15 Odmor 
 Slovenski jezik v stiku (Predseduje: Vesna Mikolič)
11.15-11.30 Pavle Merku, Živeti mejo ali meje?
11.30-11.45 Suzana Pertot, V imenu očeta. Medgeneracijski prenos slovenskega jezika in identitete po moški liniji
11.45-12.00 Andreja Duhovnik Antoni, Slovenska šola v Italiji -- "S slovenščino nimam težav"
12.00-12.15 Jerca Vogel, Podoba zamejstva in pouk slovenskega jezika v slovenski srednji šoli 
12.15-12.30 Diskusija 
12.30-15.00 Kosilo 
 Slavistika in slovaropisje v stiku (Predseduje:Roberto Dapit)
15.00-15.15 Sergij Šlenc, Rojstvo nekega slovarja .
15.15-15.30 Lojzka Bratuž, Vocabolario italiano e schiavo: začetki italijansko-slovenske leksikografije
15.30-15.45 Irena Orel, Alasijev italijansko-slovenski slovar in predhodno slovensko slovaropisje
15.45-16.00 Metka Furlan, Slovenščina v Alasijevem Italijansko-slovenskem slovarju iz leta 1607
16.00-16.15 Kozma Ahačič, Mala slovnica slovenskega jezika v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1607)
16.15-16.30 Peter Weiss, Slovenski narečni slovarji s slovenskega zahoda v Italiji
16.30-16.45 Nataša Jakop, Prikaz komunikacijskih obrazcev slovenskih govorcev v slovarjih
16.45-17.00 Diskusija 
 Zamejska mladinska književnost (Okrogla miza, Mala dvorana, Moderira: Milena Mileva Blažić)
15.00-15.15 Igor Saksida, Mladinska poezija Miroslava Košute
15.15-15.30 Dragica Haramija, Mladinska proza Marka Kravosa
15.30-15.45 Tilka Jamnik, Manca Perko, Bralna značka v slovenskem zamejskem prostoru
15.45-16.00 Darka Tancer Kajnih, Večernica
16.00-16.15 Janja Vidmar, Desetnica brez meja
16.15-17.00 Diskusija 
17.00-19.00 Pešpot po slovenističnem/slavističnem Trstu
20.00-23.00 Večerja z glasbo in plesom v restavraciji La Marinella
 
Sobota 20. oktobra 2007 -- Devin, Trst, Jezero, Bazovica, Zagradec
9.00-14.30 Ekskurzija po tržaški okolici 
14.30-16.00 Kosilo v agriturizmu Milič v Zagradcu, družabnost, slovo, povratek z avtobusom v hotel
 
Predstavitve knjig in projektov

Četrtek 18. 10. 2007 - Kulturni dom, Ul. Petronio 4 (Foyer balkona)

15.00-15.10 Barbara Pregelj, Zoran Božič, Pogledi na Simona Gregorčiča
15.10-15.20 Barbara Pregelj, Zoran Božič, Literatura v medkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič
15.20-15.30 Silvo Fatur, Dragotin Kette, Sem fantič bil mlad
15.30-15.40 Kozma Ahačič, Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega
15.40-15.50 Karin Marc-Bratina, Vesna Mikolič, Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije
15.50-16.00 Vesna Mikolič, Suzana Pertot, Nives Zudič Antonič, Med kulturami in jeziki-In mezzo alle culture e lingue
16.00-16.10 Ludvik Karničar, Rada Cossutta, Franco Crevatin: Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre (SDLA-SI) I in II
16.10-16.20 Martina Ožbot, Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja
16.20-16.30 Roberto Dapit, Mons. Ivan Trinko (1863--1954)
16.30-16.40 Ursula Doleschal, Dvojezično šolstvo na Koroškem
16.40-16.50 Tomo Korošec, Tri jubilejne številke Slavistične revije
16.50-17.00 Ada Vidovič Muha, Slovensko jezikoslovje danes -- posebna dvojezična jezikoslovna številka Slavistične revije

Petek 19. 10. 2007 - Narodni dom, Ul. Filzi 14 (Mala dvorana)
 
10.00-10.10 Fedora Ferluga, Pjesničko stvaralaštvo Nikole Šopa
10.10-10.20 Fedora Ferluga, Blagoslov barke
10.20-10.30 Rossana Paliaga, Drugačni verzi-Versi diversi. Pesniki dveh manjšin-Poeti di due minoranze
10.30-10.40 Marija S. Leskovar, IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) 
10.40-10.50 Erika Kržišnik, Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah
10.50-11.00 Majda Merše, Slovenski biblijski prevodi v Biblia Slavica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit