[SlovLit] Merkujev zbornik -- Ocvirkov simpozij -- Povezave -- Re: Ujetega ptiča tožba -- CTK

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Sep 14 14:24:13 CEST 2007


From: "Zalozba ZRC" <zalozba na zrc-sazu.si>
Sent: Friday, September 14, 2007 10:59 AM
Subject: Vabilo


Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC 
Vas vljudno vabita na predstavitev dela

MERKUJEV ZBORNIK
(Jezikoslovni zapiski 13/1-2)
Uredili S. Torkar, M. Furlan, J. Keber in A. Šivic-Dular

Inštitut posveča dvojno številko revije 80-letnici akademika Pavleta 
Merkuja, jezikoslovca, etnomuzikologa in skladatelja, enciklopedista 
ljudske kulture Slovencev v Italiji. Domači in tuji avtorji v 42 razpravah 
na 509 straneh obravnavajo teme s področja slovenskega in slovanskega 
imenoslovja, zgodovine jezika, primerjalne leksikologije, dialektologije in 
skladnje. 

Tiskovna konferenca bo v četrtek, 20. septembra 2007, ob 11. uri v 
Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4/pritličje, Ljubljana. Prijazno vabljeni!

========

From: "Marko Juvan" <marko.juvan na guest.arnes.si>
Sent: Friday, September 14, 2007 12:38 PM
Subject: Vabilo na komparativisticni simpozij o Ocvirku in ostalem
  
Primerjalna književnost v 20. stoletju
Simpozij ob stoletnici rojstva Antona Ocvirka
Spoštovani, letos je minilo sto let, odkar se je rodil Anton Ocvirk, utemeljitelj 
primerjalne književnosti na Slovenskem kot samostojne znanstvene in univerzitetne 
discipline. Ta obletnica je povod za simpozij, ki so ga skupno pripravili Razred za 
filološke in literarne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za 
slovensko literaturo in literarne vede Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, 
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani in Slovensko društvo za primerjalno književnost.
Namen simpozija, na katerem sodelujejo priznani domači in tuji strokovnjaki, je z 
današnje perspektive pregledati Ocvirkovo delo in ga zgodovinsko umestiti. 
Obravnavali ga bomo v sklopu slovenske primerjalne književnosti, literarne vede, 
humanistike in kulture ter glede na sočasni in nadaljnji razvoj stroke v primerljivih 
mednarodnih okoljih. Ob plodnih pobudah, ki so izhajale iz Ocvirkovega opusa in 
bile dolgo časa gonilna sila razvoja primerjalne literarne vede na Slovenskem, pa 
bomo obenem odpirali tudi vprašanja o njenem današnjem stanju, njenih aktualnih 
temeljnih problemih in razvojnih perspektivah. 
Simpozij bo potekal 20. in 21. septembra 2007 v prostorih Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti na Novem trgu 3 v Ljubljani. Vabimo vas, da se ga udeležite. 
Ob tej priložnosti bi vas radi obvestili, da je pri založbi Nova revija te dni izšla 
monografija o Antonu Ocvirku, ki sta jo napisala komparativista Tone Smolej in 
Majda Stanovnik in je uvrščena v obnovljeno zbirko Znameniti Slovenci. Založba 
jo bo predstavila javnosti v sredo, 19. septembra ob 11. uri v mali dvorani ZRC SAZU 
na Novem trgu 4/III v Ljubljani. Veseli bomo, če boste lahko prišli tudi na to 
predstavitev. --- Darko Dolinar

Spored
Četrtek, 20. 9., dopoldne      
9.00      začetek simpozija, pozdravni nagovori
9.30      Darko Dolinar, Uvod: Anton Ocvirk in primerjalna književnost na Slovenskem
9.50      Janko Kos, Filozofski, nacionalni in ideološki temelji slovenske primerjalne književnosti
10.10     France Bernik, Zbrana dela - temelj slovenske literarne vede
10.30     Dušan Moravec, Estetska merila Ocvirkove gledališke kritike
11.30     Majda Stanovnik, Ocvirkov koncept primerjalne književnosti in zbirka Sto romanov
11.50     Vlasta Pacheiner Klander, Orientalske literature v programu profesorja Ocvirka za 
študij svetovne književnosti
12.10     Janez Vrečko, Ocvirkov pogled na Kosovela
12.30     Darko Dolinar, Ocvirkovo pojmovanje literarnega dela

Četrtek, 20. 9.
16.00     Jean Bessiere, Comparative Literature and Ethics: Reinterpreting the Universalism/Relativism Dichotomy
16.20     Eugene Eoyang, Synergies and Synaesthesias: An Intraworldly Comparative Literature
16.40     Vita Fortunati, The Literary Text as a Complex System in a Planetary Perspective
17.00     Zoran Milutinović, Is a History of World Literature Possible?
18.00     Galin Tihanov, The Future of Literary History: Three Challenges in the 21st century
18.20     Vanesa Matajc, Soočenost s trendom: primerjalna literarna veda in kulturna zgodovina
18.40     Tomo Virk, Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna - ali pluralna primerjalna književnost?
                            
Petek, 21. 9., dopoldne      
9.00      Monica Spiridon, The New Alliances
9.20      Peter Hajdu, Neohelicon's Local Traditions and Present Strategies
9.40      Sonja Stojmenska-Elzeser, What Does it Mean to Study Comparative Literature in Macedonia?
10.40     Miloš Zelenka, On the Theoretical Concept of General Literature in the Interwar Period (Frank 
Wollman and Anton Ocvirk, and Their Reflections on Paul van Tieghem)
11.00     Zvonko Kovač, Primerjalna književnost po Hergešiću in Ocvirku (A. Flaker, Z. Konstantinović)
11.20     Tone Smolej, Lucien Tesniere in slovenska primerjalna književnost

Petek, 21. 9., popoldne  
15.00     John Neubauer, What Are Ingressive Literary Histories, and Why Do We Need Them?
15.20     Vladimir Biti, From Literature to Culture - and Back?
15.40     Marko Juvan, Ideologije primerjalne književnosti: metropole in periferije (hipoteze za možno raziskavo)
16.40     Evald Koren, Dama, ki izgine ali Je literatura v novi primerjalni književnosti in novih zgodovinah nacionalnih 
literatur še sploh zaželeni osrednji predmet zanimanja? 
17.00     Boris A. Novak, Ocvirkova teorija verza
17.20     Jola Škulj, Temeljne koncepcije slovenske komparativistike in aktualni komparativistični vidiki

Četrtek, 20. 9.
10.00  ogled Ljubljane za goste iz tujine; zbirališče pred vhodom stavbe Novi trg 3
13.30  otvoritev razstave v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2
21.0     literarno-glasbeni večer v atriju, Novi trg 2
Med odmori je pripravljen bife za udeležence v atriju na Novem trgu 2.
 
======

http://www.libereurope.eu/ -- zveza evropskih raziskovalnih knjižnic.

http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/slovenscina1.pdf -- primer nove poslovne slovenščine.

========

From: "Aleksander Bjelčevič" <aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si>
To: "slovlit" <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, September 14, 2007 12:31 PM
Subject: Gregorčič v ruščini


 Kolega Viktor Sonkin mi je sporočil, da Ujetaga ptiča najbrž še niso 
 prevedli v ruščino.
Lep pozdrav, Aleš Bjelčevič

=======

From: "Gorazd Vodeb" <Gorazd.Vodeb na nuk.uni-lj.si>
Sent: Thursday, September 13, 2007 11:50 AM
Subject: Obvestila CTK-ja, september 2007

Izšla je nova številka Knjižnih novosti CTK-ja
(http://www.ctk.uni-lj.si/Knjiznica/knjizne-novosti/2007-4.html).

Tečaji CTK-ju do konca leta 2007

Programski jezik HTML in izdelava spletnih dokumentov (začetni
tečaj - 15 ur) 6.-8. november ob 11.30

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani 3. oktober, 15. december
ob 12.00

Učinkovito pridobivanje informacij v okolju odprtega dostopa 13.
november ob 12.00

SciFinder Scholar 11. oktober, 13. december ob 13.00

Standardi in standardizacija 13. november ob 10.00

Prijave sprejemamo na e-poštni naslov miro.pusnik na ctk.uni-lj.si
ali osebno pri informacijskem pultu v prostorih CTK-ja. Dodatne
informacije najdete na spletnem mestu
http://www.ctk.uni-lj.si/izobrazevanje. 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit