[SlovLit] Nov doktorat in svež razpis

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jul 23 21:51:45 CEST 2007


From: "Zoltan Jan" <Zoltan.Jan na siol.net>
Sent: Monday, July 16, 2007 4:49 PM
Subject: za slovlit & Kroniko


Andrej Šurla je 12. julija uspešno zagovarjal doktorsko tezo Prevajalske fascinacije Toneta Pretnarja 
na šlezijski univerzi v Sosnovcu na Poljskem, kjer vrsto let deluje kot lektor slovenščine. Mentorja: 
K. Bahneva in Z. Jan, recenzenta: prof. dr. B. Tokarz in prof. dr. J. Vrečko. Zelo uspešen zagovor je 
spremljala delegacija iz Tržiča z Zvonko Pretnar. Novemu doktorju iskrene čestitke in veliko uspehov 
pri nadaljnjem znanstvenem delu.  -- Lepe pozdrave, Zoltan JAN

http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=808 --  
Javni razpis za zbiranje predlogov za promocijo slovenske kulture v tujini v letu 2008.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit