[SlovLit] Kekčeve poti

Aleksander Bjelčevič aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si
Čet Jun 21 17:41:53 CEST 2007


"na kar bi slovenisti že po svoji poklicni dolžnosti in radovednosti skoraj 
morali biti pozorni." Se strinjam - skoraj. Ne pa - nujno. Da je ime 
slovensko, vidi vsak. Mukoma iskati podatek o tem, kako točno se glasi 
slovensko ime, pa ne spada med nujne poklicne dolžnosti diplomiranega 
slovenista.

Aleš Bjelčevič
----- Original Message ----- 
From: "Miran Hladnik, arnes" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Thursday, June 21, 2007 3:57 PM
Subject: Re: [SlovLit] Kekčeve poti


From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
Sent: Thursday, June 21, 2007 1:59 PM
Subject: Re: [SlovLit] Kekčeve poti


Organizatorjem Kekčevih poti polagam na dušo, da ima kraj Kotschach, ki
sicer spada k zunanjemu obrobju slovenskega dvojezičnega ozemlja na
Koroškem, tudi slovensko ime Koče v Ziljski dolini, na kar bi slovenisti že 
po
svoji poklicni dolžnosti in radovednosti skoraj morali biti pozorni. Ime
najdemo v nadvse hvalevrednem priročniku Pavleta Zdovca Slovenska
krajevna imena na avstrijskem Koroškem/Die slowenischen Ortsnamen in
Karnten. Pisava, izgovarjava in naglas, vezava in sklanjatev ter izpeljava
slovenskih koroških krajevnih imen. Izdal Slovenski znanstveni inštitut v
Celovcu. Tiskarna mehitaristov, Dunaj 1993, 347 str. Imena ne vsebuje
knjiga Franca Katttniga Dvojezična Koroška. Seznam dvojezičnih krajevnih
imen južne Koroške, Mohorjeva Celovec 2004/2005 (2. izdaja). Slovenistom,
ki obiskujejo avstrijsko Koroško, priporočam dva članka imenoslovca in
romanista Dušana Čopa: Slovenska krajevna imena na Koroškem in
vzhodnem Tirolskem, Onomastica jugoslavica 5, Zagreb 1975, str. 21-33;
Nedoslednosti v rabi in pisanju koroških krajevnih in gorskih imen,
Onomastica jugoslavica 6, Zagreb 1976, stzr. 83-102.

Silvo Torkar
_______________________________________________
SlovLit mailing list
http://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slovlit
Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na 
naslov slovlit na ijs.si. Šumevce prikličite na zaslon z izbiro Format --> 
Encoding --> Central European (ISO).Dodatne informacije o seznamu SlovLit