[SlovLit] Kekčeve poti

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 21 15:57:51 CEST 2007


From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
Sent: Thursday, June 21, 2007 1:59 PM
Subject: Re: [SlovLit] Kekčeve poti


Organizatorjem Kekčevih poti polagam na dušo, da ima kraj Kotschach, ki 
sicer spada k zunanjemu obrobju slovenskega dvojezičnega ozemlja na 
Koroškem, tudi slovensko ime Koče v Ziljski dolini, na kar bi slovenisti že po 
svoji poklicni dolžnosti in radovednosti skoraj morali biti pozorni. Ime 
najdemo v nadvse hvalevrednem priročniku Pavleta Zdovca Slovenska 
krajevna imena na avstrijskem Koroškem/Die slowenischen Ortsnamen in 
Karnten. Pisava, izgovarjava in naglas, vezava in sklanjatev ter izpeljava 
slovenskih koroških krajevnih imen. Izdal Slovenski znanstveni inštitut v 
Celovcu. Tiskarna mehitaristov, Dunaj 1993, 347 str. Imena ne vsebuje 
knjiga Franca Katttniga Dvojezična Koroška. Seznam dvojezičnih krajevnih 
imen južne Koroške, Mohorjeva Celovec 2004/2005 (2. izdaja). Slovenistom, 
ki obiskujejo avstrijsko Koroško, priporočam dva članka imenoslovca in 
romanista Dušana Čopa: Slovenska krajevna imena na Koroškem in 
vzhodnem Tirolskem, Onomastica jugoslavica 5, Zagreb 1975, str. 21-33; 
Nedoslednosti v rabi in pisanju koroških krajevnih in gorskih imen, 
Onomastica jugoslavica 6, Zagreb 1976, stzr. 83-102.

Silvo Torkar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit