[SlovLit] Stritarjev simpozij -- Kurikularna podoba slovenščine -- Nora, Glottometrics, Taras Kermauner na videu -- Natečaj za pravljice

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 7 09:54:45 CEST 2007


From: "Urška" <urska.perenic na gmail.com>
Sent: Wednesday, June 06, 2007 11:50 AM
Subject: Fwd: Stritarjev simpozij - vabilo


> From: SZI-Dunaj Office <office na szi-dunaj.at>
> Date: 1.6.2007 18:01
> Subject: Stritarjev simpozij - vabilo

Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Univerza v Mariboru in
Univerza v Celovcu organizirajo na Dunaju SZI (1010 Wien, Seilerstätte 2) 
simpozij o Josipu Stritarju
 
četrtek, 21. junija 2007
18.00 Otvoritev simpozija: sodelujejo: Erika Sieder: Stritar im Wechselgebiet, Katja Sturm-Schnabl i.dr.

petek, 22. junija 2007
9.10-09.25  Matjaž Kmecl, Jurčič, Stritar, Levstik
9.25-09.40  Igor Grdina, Stritarjeva klasicizacija Prešerna
9.40-09.55  Jožica Čeh, Stritarjevi pogledi na književnost ob koncu 19. stoletja
10.15-10.30 Blanka Bošnjak, Stritarjev literarnoestetski nazor skozi njegovo prozo
10.30-10.45 Aleksander Bjelčevič, Stritar o slovenskem šestomeru
10.45-11.00 Matej Hriberšek, Stritar in klasična filologija
11.00-11.15  Marko Jesenšek, "Besedna razvnetost" Dunajskih sonetov

14.00-14.15 Peter Svetina, Stritarjeva literatura za mladino
14.15-14.30 Urška Perenič, Iz korespondence Josipa in Milana Stritarja
14.30-14.45 Stane Granda, Socialno okolje Stritarjevega otroštva
15.00-15.15 Franc Rozman, Josip Stritar v Rogaški Slatini
15.15-15.30 Tone Smolej, Stritar in Rousseau
15.30-15.45 Vincenc Rajšp, Politične razmere v času izhajanja Zvona 1870

=============

From: "Danica Rangus" <Danica.Rangus na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, June 06, 2007 12:07 AM


PRIHODNJA >KURIKULARNA PODOBA< SLOVENŠČINE

 

Tudi dolenjski slovenisti in slavisti se pridružujemo pobudi Bože Krakar Vogel, da didaktična sekcija 

Slavističnega društva Slovenije organizira javno razpravo o zmanjševanju ur predmetu slovenščine v 

šolskih programih oziroma o  prihodnji >kurikularni podobi< slovenščine, kot jo imenuje Igor Saksida.  

(Glej Kronika, 15. marec 2007). V zadnjem času se v krogih šolskih oblasti veliko govori o pomembnosti 

znanja tujih jezikov, s čimer se lahko strinjamo, vendar je osnova dobro poznavanje svojega jezika, pa 

čeprav ga nekateri imajo za >sveto kravo<. Veljalo pa bi znova premisliti, koliko smo zares premaknili 

pouk slovenščine v >uporabno slovenščino<, zmanjšali za osnovnošolski nivo pretirano slovnično in 

literarno teoretsko abstrakcijo. Vrnimo v učni načrt čas za doživljanje besedne umetnosti in čas za poustvarjanje.

 

Nevenka Kulovec in člani SD Dolenjske in Bele krajine, april 2007============


http://www.noraproject.org/OL_demo.php -- demo aplikacije nora, ki raziskuje besedne vzorce v velikih 
besedilnih zbirkah.

http://www.ram-verlag.de -- kazalo revije Glottometrics.

http://videolectures.net/ff07_kermauner_spp/  -- Taras Kermauner o sodobni slovenski politični 
dramatiki na FF 10. 5. 2007 na videu.

http://www.za2grosafantazije.com/prevodi_2007.html -- natecaj Nova ljudska drugic!


 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit