[SlovLit] Pretnarjeva nagrajenca in ... v Tržiču

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jun 5 20:30:55 CEST 2007


From: "Marija Marsic" <marija.marsic na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, June 05, 2007 1:15 PM
Subject: Pretnarjeva nagrajenca in ... v Tržiču

Spoštovani,

v vednost in s prošnjo za objavo pošiljam vabilo za sobotni dogodek v Vili
Bistrica, Pot na Bistriško planino 29, Tržič in Vas, če Vam urniki in
obveznosti dopuščajo, v imenu Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, v imenu Občine
Tržič in v imenu Velenjske knjižne fundacije prisrčno vabim v Tržič.
 
Naša knjižnica s ponosom nosi ime po pokojnem Tržičanu dr. Tonetu
Pretnarju, saj smo ga mnogi poznali osebno - kot izjemnega človeka, zavedali
pa smo se tudi njegove strokovne veličine -- bil je kozmopolit in poliglot v
najžlahtnejšem pomenu teh besed. Zavest o velikem pomenu njegovega dela 
in osebnosti je prisotna tako v strokovnih krogih kot pri tistih, ki imajo radi 
slovenski jezik in književnost, domačo in prevedeno. Eno takih strokovnih 
okolij je nedvomno tudi v Šaleški dolini, v Velenju, kjer so pred štirimi leti prvič 
podelili Pretnarjevo nagrado. 
 
Tako tržiška knjižnica kot Občina Tržič sta se letos z veseljem odzvali
povabilu velenjskih organizatorjev, ki jih z veliko predanostjo vodi Ivo
Stropnik, da sodelujeta v programu prireditev v okviru VI. Herbersteinskega
srečanja književnikov, na katerem bodo v petek podelili tudi Pretnarjevo
nagrado.

V petek, 8. junija, bo ob promenadni stojnici Rp. Lirikon 21 na Titovem
trgu v Velenju na ogled edini gorenjski bibliobus - bibliobus Knjižnice dr.
Toneta Pretnarja.

V soboto zvečer pa bo v rojstnem kraju dr. Toneta Pretnarja srečanje z
letošnjima nagrajencema in s poljskimi, češkimi in slovenskimi pesniki,
uredniki in prevajalci, ki ustvarjajo in soustvarjajo reviji Rp. Lirikon 21
in Pobocza/Obrobja. Literati bodo tako obiskali mesto v sotočju Bistrice in
Mošenika, kamor se je dr. Tone Pretnar od blizu in daleč vedno z veseljem
vračal, njegovi tržiški rojaki in vsi obiskovalci večera v Tržiču pa bodo
imeli lepo priložnost za srečanje z zakoncema Tokarz in s sodobno poezijo --
v originalih in v prevodih.

Prireditvi je na široko odprla vrata Vila Bistrica d. o. o. in bo večeru
dodala se glasbeno noto z nastopom mladega violončelista Bernarda Brizanija,
dobitnika številnih glasbenih priznanj doma in v tujini, na klavir ga bo
spremljal brat Armando, svoj delček pa bo dodal se oče Traja Brizani. 

IZ VABILA:
KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA in OBČINA TRŽIČ v sodelovanju z VELENJSKO
KNJIŽNO FUNDACIJO 

vabita v soboto, 9. junija 2007, ob 19. uri v Vilo Bistrica na srečanje z
letošnjima Pretnarjevima nagrajencema dr. Boženo Tokarz in dr. Emilom
Tokarzem.

Ob srečanju z zakoncema Tokarz boste spoznali še Mednarodno izdajo Rp.
Lirikon 21, revije za poezijo XXI. st. (urednika Ivo Stropnik in Zoran
Pevec) in mednarodno spletno kulturno-umetniško revijo Pobocza/Obrobja.
Predstavili ju bodo poljski pesniki in prevajalci Pawel Szydeł, Franciszek
Nastulczyk, Maciej Melecki, Agnieszka Lasek, češka pesnica, prevajalka in
urednica Lenka Daňhelová in slovenska pesnica in prevajalka njihovih pesmi v
slovenščino Tatjana Jamnik.Program bo povezoval Janez Kikel. Literarno branje 
bosta z glasbo dopolnila brata violončelist Bernardo in
pianist Armando Brizani, za kar je poskrbela Vila Bistrica, d. o. o., Pot na
Bistriško planino 29, 4290 Tržič.
 
Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti po svetu je
slovenska mednarodna kulturna akcija Asociacije Velenika in festivala
Herbersteinsko srečanje književnikov v Velenju, kjer nagrado podeljujejo od
leta 2004 zaslužnim razširjevalcem slovenske književnosti in jezika po
svetu, ki si v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945-1992) pomembno, zaslužno in
svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s sodobno slovensko literaturo,
slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno
uveljavljanje in povezovanje. Pretnarjevo nagrado so doslej prejeli: Ludwig
Hartinger (Avstrija, 2004), František Benhart (Češka, 2005) in Gančo Savov
(Bolgarija, 2006). Nagrado financirata Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije in Mestna občina Velenje.

Sosvet za podelitev Pretnarjeve nagrade 2007 v sestavi Mitja Čander, Goran
Gluvić, Peter Kuhar, Ivo Stropnik in Vlado Žabot se je letos soglasno
odločil izreči javno zahvalo in priznanje s Pretnarjevo nagrado poljskima
slavistoma, univerzitetnima profesorjema in zakoncema, literarni
zgodovinarki dr. Boženi Tokarz in jezikoslovcu dr. Emilu Tokarzu. 

Božena Tokarz (Lodž, 17. 10. 1946), literarna zgodovinarka. Leta 1969 je na
univerzi v Lodžu diplomirala iz jezikoslovja, 1972 doktorirala; redna
profesorica na Inštitutu za slovansko filologijo Šlezijske univerze v
Katovicah. Preučuje poljsko-slovenska književna razmerja (K. K. Baczyński in
F. Balantič, A. Mickiewicz in Prešeren), tipološke vzporednice in razhajanja
med sodobnimi poetikami glede na odnos do tradicije 19. in 20. st.,
literarne tokove, sloge in zvrsti (konstruktivizem S. Kosovela).
Jezikovno-semiološko razčlenjuje teorijo in prakso poljskih prevodov iz
slovenske književnosti in obratno, npr. Prešernove ljubezenske pesmi v
poljskih, poezijo T. Różewicza in C. Miłosza v slovenskih prevodih idr.

Emil Tokarz (Hodoriv, Ukrajina, 6. 10. 1944), jezikoslovec. Diplomiral je na
slavističnem oddelku Jagelonske univerze v Krakovu leta 1968, doktoriral je
leta 1973 na Univerzi N. Kopernika v Torunu z disertacijo o parataktičnih
konstrukcijah v slovenščini. Leta 1987 je bil habilitiran na Visoki
pedagoški šoli v Opolu. Izpopolnjeval se je na FF v Ljubljani (1969/70) in
na univerzi v Clermont-Ferrandu (1984-88). Od 1991 je redni profesor za
slovenščino in druge južnoslovanske jezike na Šlezijski univerzi v Katowicah
in predstojnik njenega Inštituta za slovansko filologijo v Sosnowcu. Sedaj
dela na Univerzi Bielsko-Biala. Raziskuje predvsem slovensko skladnjo in
leksiko; v knjigah in razpravah obravnava poljsko-južnoslovanske
kontrastivne besedoslovne teme. Je ustanovitelj prve slovenistike na
Poljskem. (Iz utemeljitve predlagateljev dr. Marka Jesenška, dr. Nikolaja Ježa in dr.
Andreja Rozmana in gradiva Herbersteinsko srečanje književnikov.)

 Če vam ne uspe obiskati Velenja, lahko delček dogodkov ujamete pri nas,
zato še enkrat prijazno povabljeni v Tržič. -- Marija MARŠIČ, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja


Dodatne informacije o seznamu SlovLit