[SlovLit] Besedje slovenskega jeziika -- Vzgojna zasnova v javni šoli

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Maj 18 09:18:03 CEST 2007


From: "Marko Jesenšek" <marko.jesensek na uni-mb.si>

Sent: Friday, May 18, 2007 6:17 AM

Subject: Besedje slovenskega jezika

 

Na Filozofski fakulteti v Mariboru poteka 18. in 19. maja 2007 mednarodni
znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika. Organizator, Marko Jesenšek,
je povabil 41  strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske in
Poljske, ki bodo dva dni razpravljali o najaktualnejših vprašanjih
(slovenske) besede nasploh (pričakujem, da bo beseda nanesla tudi na
najnovešjo SlovLitovsko razpravo o Vilni). 

 

Globalizacija tudi v jezikoslovju odpira nova vprašanja, na katera mora
sodobno slovensko jezikoslovje sprotno in čim hitreje odgovarjati. Besedje-
in besedoslovje je pri tem najbolj izpostavljeno, saj se vsak dan srečujemo
z novimi besedami, ki poskušajo zadovoljiti poimenovalne in pomenske potrebe
novonastale premetnosti. Prvine izrazne strani slovenskega jezika so dovolj
razvite, da ubesedijo novo predmetnost in opozorijo na razločke v pomenu,
vprašanje pa je, ali jih ob npr. vse močnejši anglicizaciji (tudi
slovenščine, zlasti  na področju terminologije) uspemo uveljavljati in
ponuditi uporabnikom. Čeprav ima angleščina s slovenščino nesosedski
zemljepisni stik, pa v zadnjem času od nje prevzema veliko besedja t. i.
moderne civilizacije in kulture, s tem pa vpliva na tvorbo novih besed in
njihovo pisavo. [...] Znanstveni sestanek mora pokazati, da v 21. stoletju ne moremo več govoriti
o lepem  oz. grdem jeziku, o pravilni oz. nepravilni rabi, ampak moramo
upoštevati predvsem funkcionalno sposobnost slovenskega jezika, ki bo
omogočal sporazumevanje v vseh govornih položajih in ne bo izgubljal besedja
posameznih funkcijskih zvrsti jezika (npr. znanstveni ali strokovni jezik).

 

=======

 

From: "Milena Mileva BLAZIC" <milena.blazic na guest.arnes.si>

Sent: Thursday, May 17, 2007 11:26 PM

Subject: Fw: Seminar šolskega polja: 23. 5. 2007

 

From: "Igor Repac" <ceps na pef.uni-lj.si>
Sent: 17. maj 2007 14:54
Subject: Seminar šolskega polja: 23. 5. 2007

> [...] vabimo Vas na majsko srečanje v Seminarju šolskega polja. Tokrat bomo 
> razpravljali o vzgojni zasnovi v javni šoli [...] Nekaj iztočnic na to temo lahko kot običajno 

> najdete tudi na naši spletni strani <http://ceps.pef.uni-lj.si/1semin3.html>; [...]

> Srečanje bo v sredo, 23. maja 2007 s pričetkom ob 19.00 uri v sobi 026 
> na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, 
> Ljubljana. [...] Pavel Zgaga, predstojnik CEPSDodatne informacije o seznamu SlovLit