[SlovLit] Parada mladih -- Dopolnjena brucovska dokumentacija

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Apr 17 09:37:06 CEST 2007


From: "Alič Tjaša" <Tjasa.Alic na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, April 17, 2007 9:02 AM
Subject: RE: v ponedeljek ...

Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi! 

Ste mlajši od 30 let in se vam ne zdi za malo, da vas razglasimo za mlade? Raziskujete na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabim k sodelovanju na 43. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema seminarja je Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 2. do 13. julija 2007. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih in kulturnih prireditev. 

Ponujamo tri do štiri predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Gre za blok predavanj v popoldanskem času. V polurnem predavanju na prepričljiv in kar se da dinamičen način predstavite svoje sveže raziskovalne rezultate, po možnosti okvirno povezane s krovno temo seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je seveda v slovenščini. 

Če vas zanima sodelovanje, vas prosimo, da do 25. aprila 2007 na naslov tjasa.alic na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili v začetku maja. Avtorji in avtorice sprejetih povzetkov bodo morali nato najkasneje do 20. maja 2007 pripraviti besedilo za zbornik (do ene tretjine avtorske pole), saj seminarski zbornik izide pred prireditvijo. Predavanje in objava sta honorirani po ceniku Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

Lep pozdrav, izr. prof. dr. Irena Novak Popov, predsednica 43. SSJLK

=======

http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/ucbeniki/mh/brucovanje07/index.html -- s slovenistično brucovsko himno v sliki in zvoku dopolnjena dokumentacija o letošnjem brucovanju na gradu Kodeljevo.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit