[SlovLit] Ednina, dvojina, skupina, mnozina

vlado na zrc-sazu.si vlado na zrc-sazu.si
Pon Apr 2 17:21:37 CEST 2007


Slovniska stevila

Damjan Bizilj je zanimivo podvomil v stevila, kakor jih ucijo slovnice, menec, 
da se mnozina zacne sele s stetjem od pet naprej. Stetje je res nekoliko 
nenavadno, ce se zanemari stetje nog pri vecjih bitjih. Za ptice in klokane je 
namrec znacilno, da imajo samo po dve nogi podobno kakor clovek, ki se po 
pasenju kravc najprej skobaca na vse stiri, nato zaraca po dveh, dokler se iz 
tega ne izcimi se tako ali drugacno trinostvo. V tem je ravno vzrok, da se v 
slovenscini ze od pomneza steje v osnovni ednini (za nacelno eno enoto), 
dvojini (za nacelno dve enoti) in mnozini (za nacelno tri ali stiri enote). 
Osnovna stevila skratka pomenijo nacelno eno, dve, tri ali stiri enote 
nasproti razvojnemu edninju, ki lahko pomeni tudi manj kakor eno enoto, in 
razvojnemu mnozinju, ki lahko pomeni tudi vec kakor stiri enote, prim. koliko 
prsta: pol prsta - cel prst, koliko prstov: (en prst - dva prsta - trije prsti - stirje 
prsti) pet prstov.

Vlado Nartnik  


Dodatne informacije o seznamu SlovLit