[SlovLit] prosnja za donacijo DSP

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Ned Apr 1 15:14:47 CEST 2007


------- Forwarded message follows -------
From:	"Sasa Jovanovic" <sasa.jovanovic na siol.net>
To:	<matjaz.zaplotnik na siol.net>
Subject:	pismo
Date sent:	Fri, 30 Mar 2007 12:36:54 +0200


Dragi ljubitelji literature!

Na podlagi novega Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanci 0,5 % 
odmerjene dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno 
osnovo, med drugim namenijo tudi za financiranje splošno koristnih 
namenov. Med organizacijami, ki so upravičene do donacije, je tudi  
Društvo slovenskih pisateljev (DSP), ki ima priznan status društva v 
javnem interesu.

Društvo slovenskih pisateljev je s svojo vedno kritično in 
ustvarjalno vlogo mnogo prispevalo k pomembnim spremembam v 
slovenskem družbenem in kulturnem prostoru ter ostaja kot nevladna 
organizacija pomemben dejavnik civilne družbe v naši mladi 
demokraciji tudi danes. S široko paleto svojih programov in 
aktivnosti predstavlja DSP najbolj aktivno organizacijo in osrednji 
literarni center dogajanj na področju literature v Sloveniji. 

Pomembnejši programi DSP so: 
- izvajanje mednarodnih pisateljskih izmenjav, 
- produkcija Mednarodnega literarnega festivala Vilenica (največjega 
literarnega festivala v Sloveniji), 
- izvajanje Trubarjevega sklada, ki finančno podpira in vzpodbuja 
tuje založbe pri prevodih slovenskih avtorjev v druge jezike, 
- produkcija festivala ob svetovnem dnevu knjige (Slovenski dnevi 
knjige), 
- izvajanje mnogih literarnih večerov in prireditev na sedežu DSP v 
Ljubljani in po Sloveniji,
- podeljevanje nagrad DSP (Stritarjeva nagrada za mlade literarne 
kritike, Nagrada za najboljši knjižni prvenec, Jenkova nagrada za 
najboljšo pesniško zbirko v preteklih dveh letih v slovenskem jeziku 
ter Desetnica, nagrada za najboljše delo za mladino),
- izdajanje literarne revije za promocijo slovenske književnosti v 
tujini (Litterae Slovenicae) ter
- izvajanje izobraževalnega programa za mlade za promocijo bralne 
kulture (Povabimo besedo), v okviru katerega se učenci in dijaki 
osnovnih in srednjih šol  srečujejo s slovenskimi literati.
 
Za kakovostno izvedbo vseh navedenih programov in njihov razvoj nam 
žal zmeraj zmanjkuje sredstev. Zato se obračamo  na Vas s prošnjo, da 
nam  z donacijo do 0,5 % dohodnine pomagate uresničiti naše cilje. V 
kolikor se boste odločili za donacijo, na zadnji strani vaše 
dohodninske napovedi izpolnite ZAHTEVO ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE 
vpišite:

DAVČNO ŠTEVILKO DSP  527 15 850   
in delež, ki ga donirate : 0,1, 0,2 ... do 0,5 %.

Za vašo donacijo se vam že vnaprej najiskreneje zahvaljujemo, hkrati 
pa vas prosimo, da  vaše družinske člane, partnerje, sodelavce in vse 
prijatelje bralne kulture in knjig opozorite na to možnost, in da 
torej na ta način aktivno prispevate k razvoju slovenske literarne 
ustvarjalnosti.

Lep pozdrav,
Društvo slovenskih pisateljevDodatne informacije o seznamu SlovLit