[SlovLit] Razpis profesorskega mesta na dunajski slovenistiki! -- SSJLK in Obdobja -- E-learning in e-vse -- Re: Litovski in Lektoriranje

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 29 10:31:42 CEST 2007


From: "Andreas Leben" <andreas.leben na univie.ac.at>
Sent: Wednesday, March 28, 2007 11:57 AM
Subject: Razpis profesorskega mesta na dunajski slovenistiki!
 
Univerza na Dunaju je objavila razpis za gostujočo profesuro za slovenščino na Inštitutu za slavistiko v prihodnjem zimskem semestru od 1. oktobra 2007 do 31. janurja 2008 s polno zaposlitvijo in možnostjo ponovne prijave na naslednjem razpisu za poletni semester 2008. Pogoji za namestitev so: ustrezna visokošolska izobrazba, izvrstna znanstvena kvalificiranost, pedagoške in didaktične sposobnosti, mednarodne izkušnje, po možnosti zunajuniverzitetna praksa. Delovno težišče naj bo na področju slovenskega jezika, slovenskega jezikoslovja in/ali slovenske literature in kulturnih ved. Od kandidatk/kandidatov se pričakuje pripravljenost predavati 8 tedenskih ur; pogoj tudi je dobro znanje nemščine. Prijave, ki naj vsebujejo življenjepis, bibliografijo in pregled predavateljske dejavnosti, morajo biti označene s številko razpisa (Kennzahl: 8A/5-2006/07) in je treba poslati do vključno 4. maja 2007 na naslov: 
 
Dekanat der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien
Dr. Karl Lueger-Ring 1 
1010 Wien/Dunaj, Avstrija
 
Lepo vas pozdravljam,
Andrej Leben
andreas.leben na univie.ac.at

=====

From: Alič Tjaša Tjasa.Alic na ff.uni-lj.si
Sent: Wednesday, March 28, 2007 3:55 PM
Subject: slovLit

Spoštovani, bliža se poletje in z njim že  43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, katerega tema bo Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Prošnje za štipendije seminarskega odbora sprejemamo do 10. 4. 2007. 
-- http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=5&L2_ID=56&LANG=slo

Od 15. do 17. novembra 2007 pa bo potekal 26. mednarodni simpozij Obdobja z naslovom Slovenska narečja med sistemom in rabo. Prijave zbiramo do 30. junija 2007. -- http://www.centerslo.net/l1.asp?L1_ID=4&LANG=slo

Z lepimi pozdravi,
Tjaša Alič, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

=====

From: Matjaž Rebolj matjaz.rebolj na guest.arnes.si
Sent: Wednesday, March 28, 2007 4:56 PM
Subject: E_learning v praksi

http://videolectures.net/bozo_repe/ ,  http://videolectures.net/zrss07_ljubljana/  -- predavanja preko računalnika tudi na FF.

========

http://www.youtube.com/watch?v=GIqk4agzKPE -- nova civilizacijska paradgima. 

=========

From: Langerholc Ljudmila Ljudimila.Langerholc na ff.uni-lj.si
Sent: Wednesday, March 28, 2007 11:48 AM
Subject: vabilo

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Vas vabi v četrtek, 5. aprila 2007 ob 16.00 uri na okroglo mizo z naslovom
Raba kvantitativne metode v zgodovinopisju, na kateri bodo sodelovali:  dr. Aleksej Kalc (Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče in Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino in etnografijo), dr. Marko Štuhec (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino), dr. Andrej Studen (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana), dr. Sabina Ž. Žnidaršič (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za zgodovino).  Okroglo mizo, ki bo potekala v sejni sobi Filozofske fakultete v Ljubljani (5. nadstropje, soba 527), bo moderirala dr. Marta Verginella - predstojnica oddelka za zgodovino. 
 
======

From: "Jože Lipnik" <joze.lipnik na uni-mb.si>
Sent: Wednesday, March 28, 2007 9:29 PM
Subject: Re: [SlovLit] Litovski

Pozdravljeni!
Tako kot moti Silva Torkarja izraz litvanski, moti mene zelo agresivno 
uporabljan izraz Nube namesto Nubijci. Tudi to imajo vsi pravopisi od leta 
1962 dalje tako (nazaj nisem gledal). Sedaj pa se od knjig, turističnih 
vodnikov, do šolskih stvari kar naprej uporablja Nube, kot bi analogno 
uporabljali za za prebivalce Tanzanije Tanzane, Kenije Kene in za Britanijo 
Britane (Obiskali so nas Britane ali obiskali so nas Nube). Ali sem že tako 
okorel in ne sprejemam novosti ali pa nekateri ne spoštujejo tradicije in ne 
poznajo pravopisa.
Lep pozdrav!
Jože Lipnik

=====

From: "Iva Potocnik" <iva.potocnik na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, March 27, 2007 8:03 PM
Subject: Re: [SlovLit] Moskovske slovenistke 

Pridružujem se gospe Blažun in sprešujem, kako je mogoče pridobiti licenco za lektoriranje. Hvala in lep pozdrav, Iva Potočnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit