[SlovLit] Tiskovna konferenca na FF

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Mar 7 15:20:11 CET 2007


From: "Avsenik Maja" <dekanat na ff.uni-lj.si>
Sent: Wednesday, March 07, 2007 2:32 PM
Subject: Tiskovna konferenca publikacij FF v torek,13.3.2007

Vljudno vas vabimo na tiskovno konferenco publikacij Filozofske fakultete, v torek, 13. marca 2007, ob 11. uri v predavalnici št. 526/V. nadstropje.  
 
Saška Štumberger, Slovenščina pri Slovencih v Nemčiji. Monografija je sociolingvistična analiza položaja odraslih dvojezičnih Slovencev v Nemčiji. S pomočjo dosegljive strokovne literature in člankov, ki so bili namenjeni Slovencem po svetu,  celostno predstavi različna pojmovanja dvojezičnosti, zgodovino preseljevanj, društveno življenje in odnos večinske družbe do priseljencev. V jezikoslovni analizi se osredotoča na opis govorjenega jezika v južnem delu Nemčije, kjer je potekalo terensko delo z intervjuji in strukturiranim vprašalnikom. 
 
Interpretacije Don Kihota: slovenski prispevek ob 400. obletnici izida, ur. Branka Kalenić Ramšak in Maja Šabec. Minilo je 400 let od objave prvega dela Cervantesovega >Don Kihota<. Pričujoča knjiga dodaja štiriindvajset novih pogledov k bogatem védenju o bistroumnih dogodivščinah še bistroumnejšega plemiča Don Kihota iz Manče. Prispevali so jih vrhunski in mednarodno priznani avtorji z univerz  iz Avstrije, Danske, Francije, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovenije in Španije. Knjiga je namenjena tako profesorjem in literarnim strokovnjakom kot tudi študentom jezikovnih oddelkov, predvsem hispanistom, in literarnim komparativistom.  

Branka KalenićRamšak, Izbrana poglavja iz španske in hispanoameriške književnosti 19. in 20. stoletja. Knjiga obravnava špansko in hispanoameriško književnost 19. in 20. stoletja od romantike, realizma in modernizma do avantgardnih smeri ter povezovalno prikazuje španski in hispanoameriški skupni zgodovinski, duhovni in literarni kontekst. Namenjena je študentom Hispanistike, učiteljem španščine, strokovnjakom in vsem tistim, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s književnostjo.  

Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji. Dunajski državni zbor in Slovenci (1848 - 1918). Učbenik celovito predstavlja glavne prelomnice v ustavni in parlamentarni zgodovini Habsburške monarhije oz. Cislajtanije, hkrati pa podrobno prikaže delovanje slovenskih poslancev v dunajskem državnem zboru od revolucionarnega leta 1848 do razpada dvojne monarhije (1918). Avtor ugotavlja, da je na ustavni razvoj in parlamentarno prakso v monarhiji usodno vplivalo pomanjkanje temeljnega konsenza njenih narodov o tem, kako naj bo organizirana (skupna) država. Če se je dunajski državni zbor leta 1848 vzpostavil kot forum sklepanja nacionalnih kompromisov, je zlasti od devetdesetih let 19. stoletja postal prizorišče ostrih nacionalnih spopadov, ki so onemogočali normalno parlamentarno delo. Vendar pa je v zgodovinopisju prevladujoča negativna ocena avstrijskega parlamenta bolj posledica njegovega žalostnega konca, kot njegove resnične dejavnosti in vloge.
 
Jasna Mažgon, Zbirka vaj iz pedagoške statistike, Zbirka vaj iz pedagoške statistike je namenjena kot pripomoček študentom pri pripravi na izpit, pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog. V pomoč bo tudi pedagoškim praktikom, ki za empirično raziskovalno delo potrebujejo osvežitev in poglobitev znanja statističnih metod. Zbirka je sestavljena iz treh delov in je zlasti primerna za potrebe samostojnega študija; vse vaje namreč vsebujejo tudi namige za reševanje in rešitve.

Ada Vidovič Muha (ur.), Slovensko jezikoslovje danes, posebna številka Slavistične revije. Generacije jezikoslovcev odhajajo, jezik, tudi slovenski, zaznamovan s temeljno dinamiko našega življenja in dela, pa ostaja neposredni raziskovalni izziv. O fragmentih trenutne zmogljivosti slovenističnega jezikoslovja pričajo tri problemska žarišča zbranih prispevkov v posebni številki Slavistične revije: slovnično-slovarsko, besediloslovno in sociolingvistično. Slovensko-angleška dvojezičnost zbornika je izraz aktualnih usmeritev globalnega časa. 

Aleš Iglič in Veronika Kralj Iglič (ur.), prva knjiga iz zbirke: Niko Županič. Izbrana dela iz historične etnologije in atropologije. Ob 130. obletnici avtorjevega rojstva. Nova zbirka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo je posvečena predstavitvi tiste vrste gradiva, ki je bodisi bolj opisne kot znanstvene narave ali pa je relevantno zaradi historične pričevalnosti. Praksa je pokazala, da je mogoče "delovna" gradiva zbrati razmeroma hitro, zmanjka pa časa za njihove resnejše znanstvene obdelave. Da takšna gradiva ne bi ostala neizkoriščena ali prepuščena pozabi, so drugima dvema zbirkama, ki ju že izdajajo na oddelku (Županičeva knjižnica, Etno je fletno) dodali še tretjo, katere namen je, kot pove že naslov zbirke, publicirati zbrana aktualna ali historična gradiva z najrazličnejših tematik etnološkega in antropološkega dela.  
 
 
 
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit