[SlovLit] Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Mar 4 19:31:31 CET 2007


From: <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, March 04, 2007 7:08 PM
Subject: Fw: Historicni seminar

Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja

Predavatelj bo v uvodnem in osrednjem delu spregovoril o polihistorju
Vajkardu, ki ni hotel biti kranjski Janez, o baronu Valvasorju, ki to
pravzaprav sploh nikoli ni bil, o tem, kje so se zares rojevali 
Valvasorjevi otroci, o baronovem izmišljenem in resničnem zadnjem domu v Krškem, o
njegovem "uradno" praznem grobu na Mediji, o "obubožani", a 
prebrisani vdovi Ani Maksimili, o poteh in stranpoteh polihistorjevih šestih 
odraslih otrok, o baronovi doslej neznani najmlajši hčerki, ki je nazadnje 
zapustila moža, edina doživela vnuke in imela številno potomstvo. V 
nadaljevanju bo beseda tekla o Valvasorjevih potomcih na Kranjskem in njihovem 
izumrtju leta 1823 ter o skupno 61 v blaznosti preživelih letih bratov grofov
Paradeiser, o polihistorjevem štajerskem potomstvu, ki se nadaljuje 
do danes, vstopi v novejšo zgodovino, a hkrati povsem pozabi na 
prednika. In čisto na koncu bo govor še o dveh Valvasorjevih potomcih, bratih 
vitezih Gadolla, med 2. svetovno vojno častnikih nemškega rajha -- prvem 
nacistu in drugem umorjenem protinacistu, ki sta bila, mimogrede, po 
materini strani sorodnika poljsko-ruskega revolucionarja Feliksa 
Dzieržinskega.

Dr. Boris Golec je višji znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu
Milka Kosa ZRC SAZU ter docent za področje slovenske in obče zgodovine
zgodnjega novega veka in za področje pomožnih zgodovinskih ved in
arhivistike na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, kjer od leta 2000 predava arhivistiko. Tu je tudi magistriral (1997)
in doktoriral (2000) s tezo o poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški družbi v
mestih in trgih Dolenjske in Notranjske. Ukvarja se predvsem s
komparativno zgodovino slovenskih urbanih naselij in s slovenico v starejših
arhivskih dokumentih. Poleg dveh samostojnih monografij je avtor razprav in
člankov v domači in tuji znanstveni periodiki ter soavtor več monografij,
izdanih na Slovenskem in v tujini. Med raziskovalce plemiškega življenja
je zašel šele pred kratkim in povsem po naključju, ko je v začetku 
decembra 2006 dobil telefonsko vabilo iz Krškega, naj pripravi referat za 
kolokvij o J. V. Valvasorju. Presenetljiva odkritja, ki jim je bil priča v 
naslednjih dneh, so ga spodbudila, da se je po kolokviju spopadel še z novimi vprašanji 
in problemi v zvezi z življenjem, zapuščino in potomstvom znamenitega
kranjskega polihistorja. 

Predavanje bo v četrtek, 8. marca 2007, ob 12. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit