[SlovLit] Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi

alenka.zbogar na guest.arnes.si alenka.zbogar na guest.arnes.si
Čet Mar 1 20:12:27 CET 2007


Pri založbi Zavoda RS za šolstvo in šport je pravkar izšla knjiga 
Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi Alenke Žbogar. Delo 
se ukvarja literarnovednimi in književnodidaktičnimi vprašanji, 
vezanimi na sodobno slovensko kratko pripovedno prozo, konkretneje 
kratko zgodbo in novelo. Prvi del ponuja novejše literarnovedne 
odgovore na terminološke zadrege pri vrstnih poimenovanjih kratke 
pripovedne proze, drugi del pa je književnodidaktičen in zato tesno 
vezan na šolsko prakso. Ker sodobne oblike pouka književnosti 
temeljijo na komunikacijskem in problemsko-ustvarjalnem pristopu, ki 
izhajata iz upoštevanja dijakovih učnih interesov in bralnih 
zanimanj, avtorica najprej opisuje t. i. recepcijsko teorijo. 
Prikaže raziskavo, s katero je dokazala, da se recepcijske zahteve 
ter sposobnosti gimnazijcev in dijakov tehniških šol razlikujejo, 
kar ji je bilo vodilo pri diferenciaciji izbora sodobnih slovenskih 
kratkih pripovednih besedil, ciljev in metod dela za gimnazije in 4-
letne tehniške šole. Monografija predstavlja problemsko-ustvarjalni 
pouk književnosti, podaja splošne in specifične določilnice 
sodobnega učbenika za književnost ter modele obravnave kratke proze. 
Modeloma obravnave kratke zgodbe za gimnazijce in novele za dijake 
srednjih strokovnih in tehniških šol je kot primerjava dodan še 
model obravnave kratke zgodbe za tujce, uporaben pri poučevanju 
slovenščine kot tujega jezika.  Knjiga je namenjena študentom 
slovenistike, profesorjem slovenščine v gimnazijah in srednjih 
strokovnih in tehniških šolah, lektorjem, ki se ukvarjajo s 
poučevanjem slovenščine kot tujega jezika, ter vsem, ki jih sodobna 
slovenska kratka pripovedna proza zanima. Dodatne informacije o seznamu SlovLit