[SlovLit] Tri sporočila večinskemu narodu

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Feb 28 10:17:32 CET 2007


From:	"Zoltan Jan" <Zoltan.Jan na siol.net>
To:	"Matjaz Zaplotnik" <matjaz.zaplotnik na siol.net>
Copies to:	<slovlit-request na ijs.si>
Subject:	TRI SPOROČILA ZA VEČINSKEMU NARODU
Date sent:	Tue, 27 Feb 2007 18:17:11 +0100


Zaradi pomanjkanja prostora bi težko našteli vse, kar Miran KOŠUTA,
neregistrirani predsednik Slavističnega društva Slovenije, uspe
postoriti poleg rednih obveznosti profesorja za slovensko književnost
na tržaški univerzi, zato naj tokrat omenimo, da so pred kratkim 
izšle tri knjižne objave, čeprav z letnico 2006. V vsako je poleg
uredniškega dela vložil tudi znaten avtorski prispevek izvirnih
besedil, ki bi združena zadoščala za samostojno knjigo. Vse tri 
knjige sodijo na področje kulturne izmenjave med Italijani in 
Slovenci, čemur je namenil velik del svojega strokovnega in 
znanstvenega dela, saj je ta razmerja proučeval, poleg tega pa 
deloval tudi kot posrednik.

Kot zaključek obsežnega projekta _Pesniki dveh manjšin -- Poeti di 
due mignoranze_, ki je potekal v obliki nekaj ducatov javnih srečanj 
in literarnih večerov ter predvajanj ob tej priložnosti nastalega 
filma, je uredil obsežno, dvojezično antologijo v dveh zvezkih, ki 
obsegata vsak po tristo strani. V "slovenskem" zvezku dvojezične 
antologije so objavljena dela pesnikov slovenske manjšine, ki jih je 
s kratkimi življenjepisi in kritiškimi prispevki predstavil Miran 
Košuta, med tem ko je italijanske prikazala Elis Deghenghi Oujić. Kot 
je v predgovoru poudaril Ciril Zlobec, ne gre za domoljubno ali 
narodnobudniško pesništvo, pač pa za srečanje pesnikov dveh manjšin, 
ki ne sodelujejo prav pogosto s skupnimi pobudami, na intimni osebni 
ravni.

Kot urednik obujene knjižne zbirke EstLibris, ki izhaja v
sozaložništvu  založb Ibiskos editrice in Založništva tržaškega 
tiska, je poskrbel za prvi knjižni prevod Draga Jančarja v 
italijanščino. Gre za zbirko Jančarjevih novel _L'allievo di Joyce_ 
(_Joycev učenec_), ki jo je prevedla Veronika Brecelj in jo je 
tržaški dnevnik Il Piccolo pozdravil na kulturni strani s poudarjenim 
naslovom: "Drago Jančar, veliki slovenski pisatelj, končno v 
italijanskem jeziku."  Knjigi oziroma knjižni zbirki EstLibris, ki jo 
je že pred desetletji zasnoval isti urednik, se obeta tudi javno 
priznanje, njen naslov pa seveda domiselno evocira v tržaških 
naslovnikih branje skozi optiko znamenitega irskega "Tržačana", ki mu 
vsako leto namenjajo veliko pozornosti. Urednik je prispeval tudi 
spremno študijo, v kateri je ob premišljenem izboru, ki že sam po 
sebi podaja predstavitev avtorja, opozarja tudi na vzporednice 
literatur dveh narodov, ki živita drug ob drugem, pa jima skupna 
križišča ne služita za srečanja pri skupnih iskanjih in ustvarjalnih 
poletih, tako da križišča (p)ostajajo razpotja.

Še posebej zanimiv je dvojezični zbornik _Fare gli Europei -- 
Ustvariti Evropejce_. Vključuje enajst prispevkov in pet pozdravnih 
razmišljanj gostov simpozija, ki ga je pred dobrima dvema letoma (13.-
-14. 2. 2004) v Gorici pripravil Inštitut Gramsci. Pobudo za to 
strokovno znanstveno in tudi politično srečanje je dal nekdanji dekan 
tržaške filozofske fakultete in dolgoletni predsednik tega Inštituta, 
sedaj že pokojni profesor Giuseppe Petronio. Drugi razdelek zbornika 
se smiselno navezuje na uvodni del (pozdravni nagovori) in prinaša
prispevke o političnih vprašanjih Evropske zveze. Med temi je tudi
razmišljanje Predraga Matvejevića in Aleša Debeljaka. Sledita dva
prispevka s področja kulture, ki želita osvetliti korenine evropski
vrednot (avtorja sta mediavistka z Univerze v Parmi Daniela Romagnoli
in profesor na Univerzi v Trstu Elvio Guagnini, ugleden tržaški
italijanist, sicer pa povojni izseljenec iz  Istre). Najobsežnejši je
razdelek o jezikih in zgodovini, v katerega so uvrščeni prispevki
Vicenza Lo Cascia, italijanista na Univerzi v Amsterdamu, akademika
Cirila Zlobca, docenta političnih ved na Tretji univerzi v Rimu 
Pietra Grilli di Cortona, raziskovalke slovensko italijanskih odnosov 
dr. Milice Kacin Wohinz in Giorgia Conettija, docenta mednarodnega 
prva na Univerzi v Insubriji (Como). Urednik, ki je opravil težaško 
delo usklajevanja in poenotenja prispevkov zelo različnih sodelavcev 
s širokega mednarodnega prostora, je dodal še skrbne predstavitve 
večine sodelujočih avtorjev. Uspelo mu je na enem mestu zbrati 
ugledne strokovnjake in vidne ustvarjalce neke nove stvarnosti, ki 
nastaja kot čezmejna zaveza v združeni Evropi.  ---  Zoltan JANDodatne informacije o seznamu SlovLit