[SlovLit] Razpisi -- Intelektualna lastnina

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jan 22 14:23:28 CET 2007


From: "Milena Mileva BLAZIC" <milena.blazic na pef.uni-lj.si>
Sent: Saturday, January 20, 2007 7:06 PM

Http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=782 
-- razpis MVSZT za popularizacijo znanosti. Rok za prijavo je 16. 2. 2007.

Http://www.ad-futura.si/  -- Krediti za študij v tujini za leto 2007

Http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=786  -- Javni razpis za sofinanciranje programov promocije vzgoje in izobraževanja 

Http://www.kultura.gov.si/index.php?id=2134&tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=792 -- Javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov.

Http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=783 -- Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-STARS Regions.

=======

From: "Blaž Kos" <blaz.kos na lui.uni-lj.si>
Sent: Sunday, January 21, 2007 7:44 PM
Subject: Sklop delavnic Varovanje intelektualne lastnine

Spoštovani, zaščita intelektualne lastnine je pomembna za vse, ki v svojem delu generirate znanje v različnih oblikah in želite žeti uspehe svojega dela. To področje je za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki predstavlja enega od temeljev znanja v državi,  bistvenega pomena. Zato Vas Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Uradom RS za intelektualno lastnino vabi na sklop 9 predavanj-delavnic z naslovom VAROVANJE INTELEKTUALNE LASTNINE. Potekal bo v prostorih Univerze v Ljubljani (Soba rektorjev, 1. nadstropje, na desno), v sredo, 24. januarja in nato vsak torek od 30. januarja do 20. marca 2007 od 17.00 do 20.00 ure in bo obsegal naslednje teme:

 24. januar - Intelektualna lastnina kot del procesa razvoja
[...] 
13. marec - Avtorstvo
20. marec - Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Predavajo strokovnjaki iz Urada RS za intelektualno lastnino. Urad bo udeležencem izdal potrdila o udeležbi na posameznih seminarjih/delavnicah, posebej pa še tistim udeležencem, ki se bodo udeležili vseh predavanj. Zato udeležence prosimo, da se na vsako delavnico prijavijo, podatek potrebujemo tudi za zadostno nabavo gradiv. Prijave na delavnico: alenka.zalaznik na lui.uni-lj.si. Podrobnosti o projektu lahko najdete na http://www.lui.si/datoteke/Delavnice-IntelektualnaLastnina.pdf


Dodatne informacije o seznamu SlovLit