[SlovLit] Vabilo k prijavi referatov za slovenski slavistični kongres 2007

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jan 21 19:33:42 CET 2007


From: <kosuta na units.it>
Sent: Sunday, January 21, 2007 2:22 PM
Subject: Kongres TS

Letošnji Slovenski slavistični kongres bo potekal od 18. do 20. oktobra v Trstu. Pod naslovom Živeti mejo bo v sozvočju s svojo manjšinsko in primorsko umeščenostjo obravnaval predvsem vlogo Trsta, italijanskega zamejstva in širše Primorske pri oblikovanju slovenske jezikovne, literarne, kulturne in nacionalne biti, poglobil  bo problemska vozlišča slavistike in slovenistike v stičnem, multikulturnem položaju ter počastil 400-letnico izdaje prvega italijansko-slovenskega slovarja. Referati bodo zato vsebinsko osredinjeni na štiri tematske sklope:

1. Živeti mejo (dileme tržaške, zamejske in primorske multikulturnosti);
2. Slovenska književnost v stiku (multikulturni aspekti slovenske književnosti v Italiji in na Primorskem, slovensko-italijanski književni stiki in prevodi, slovensko-italijanska primerjalna veda);
3. Slovenski jezik v stiku (teorija in praksa učenja in poučevanja slovenščine v dvo- in večjezičnem prostoru);
4. Slavistika in slovaropisje v stiku (slavistična medkulturnost, dosežki in zagate slovensko-italijanske ter italijansko-slovenske leksikografije). 

Če hočemo za organizacijo znanstvenega sestanka in izdajo zbornika pridobiti državno subvencijo, moramo že v prihodnjih dneh oblikovati dokončni program z imeni referentov in naslovi referatov. Prosim vas torej za nemudno prijavo referatov v okviru enega izmed naštetih tematskih sklopov. Največje možno število referatov je trideset, zato se že odslej priporočam za razumevanje, če bo moral programski odbor kongresa izbirati med prijavami. Referentom, ki jih ne bo mogoče vključiti v osrednji program, bomo poskusili omogočiti predstavitev raziskav v okviru vzporednih sekcij ali okroglih miz. Ker bodo ob predavanjih predstavljene tudi slavistične in slovenistične strokovne publikacije, vabim vse zainteresirane avtorje k njihovi priglasitvi. Prijavna obrazca naj torej vsebujeta sledeče podatke:
 
SLOVENSKI SLAVISTIČNI KONGRES, Trst 18.-20. oktobra 2007
 
Referent(ka):
Zaposlen(a) na:
E-naslov, telefon:
Naslov referata:
Izvleček (300-900 znakov):
 
Avtor(ica):
Zaposlen(a) na:
E-naslov, telefon:
Naslov publikacije, ki jo želim predstaviti:
Opis publikacije (300-900 znakov):
 
Rok za oddajo prijav je 15. februar 2007. Izpolnjeni obrazec prijave pošljite na naslov: kosuta na units.it. Rok za oddajo celotnega besedila referata
(največ 30.000 znakov) je 15. maj 2007. Hvala za dragoceno sodelovanje in nasvidenje v Trstu!
 
Predsednik Slavističnega društva Slovenije: 
prof. dr. Miran Košuta


Dodatne informacije o seznamu SlovLit