[SlovLit] Dilema o Zdravljici -- Nekaj berila o digitalni kulturi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 9 12:13:52 CET 2007


Re: Dilema o Zdravljici

Kadar avtorji napišejo več variant istega dela, moramo pri ponatiskovanju 
med njimi izbirati. Urednik Janko Kos se je v Prešernovem Zbranem delu 
odločil za princip zadnje roke in izbral tisto varianto Zdravljice, ki jo je 
Prešeren zadnjo pripravil za tisk v Krajnski čbelici in Novicah leta 1848 
(Prijatli! Odrodile / so trte) in je v javnosti manj znana kot tista, ki jo 
je Prešeren pripravil za objavo v Poezijah dve leti prej (1846), vendar jo 
je iz cenzurnih ozirov nazadnje izpustil (Spet terte so rodile, / perjatli!; 
http://vedez.dzs.si/dslike/887/zdravljica.jpg).

"Pravilni" sta obe, saj se pesnik nobeni ni odrekel, njun soobstoj pa lahko 
uporabimo v šoli za opozorilo na ustvarjalne in pravopisne dileme. 
Vprašljiva pa ostaja Kosova uvrstitev popravljene variante Zdravljice v 
knjigo Poezij v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev. Če jo je že 
hotel ponatisniti tam, potem bi pričakovali, da jo bo v prvotni obliki. Jaz 
bi se na njegovem mestu odločil za objavo spremenjene Zdravljice zunaj 
Poezij, nesojeno prvotno varianto, pripravljeno za Poezije, pa bi navedel v 
opombah.

Ker je bila za slovensko himno 
(http://www.uvi.gov.si/slo/slovenija/drzavni-simboli/himna/) določena 7. 
kitica pesmi v prvotnem zapisu (Žive naj vsi narodi [...] da koder sonce 
hodi) in ne v spremenjeni varianti (Žive naj vsi narodi [...] ko koder sonce 
hodi), bi morda za šolsko in vsakdanjo, zlasti pa za praznično rabo veljalo 
poseči po navajeni prvotni varianti pesmi. --- miran

========

> Od: <katarina.rozman na hopcefizelj.com>
> Poslano: 4. januar 2007 21:34
> Zadeva: Dilema o Zdravljici

> Pozdravljeni,

> debata z bratranci, ki obiskujejo 9. razred OŠ, je zadnjič nanesla na
> Prešerna. Vprašali so me, katera varianta Prešernove Zdravljice je
> prava, saj se besedilo v berilu, ki ga uporabljajo (Z roko v roki, DZS)
> glasi:

> "Prijatlji! odrodile
> so trte vince nam sladkó,
> ki nam oživlja žile,
> srcé razjásni in oko,
>  ki utopi
> vse skrbi,
> v potrtih prsih up budi!"

> Obenem je v istem berilu v ozadju posnetek Prešernovega rokopisa
> Zdravljice, ki pa ima drugačno besedilo:

> "Spet trte so rodile,
> prijat'lji, vince nam sladko ..."

> Katera verzija se naj pripiše Prešernu in kdo je potemtakem avtor druge?
> Na vprašanje jim nisem znala prav odgovoriti, v spominu pa imam drugo
> različico, torej tisto z "rodile". Mladim nadobudnežem sem obljubila, da
> se bom pozanimala, kako je s to rečjo. Doma sem preverila nekaj virov:

> [...] Lep pozdrav, Katarina

==============

Http://www.digitalhumanities.org/companion/ -- A Companion to Digital 
Humanities, prosto dostopna e-knjiga o uporabi računalnikov v humanistiki 
(uredniki Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth), 2004, nova 
izdaja v pripravi za 2007.

Http://www.hti.umich.edu/d/dculture/ -- The best of Technology Writing 2006 
(zanimivi članki o digitalni kulturi, tudi o usodi knjige). Dodatne informacije o seznamu SlovLit