Študentske Prešernove -- Razpis enakih možnosti

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Dec 6 21:47:10 CET 2006


Od: "Marko Stabej" <marko.stabej na guest.arnes.si>
Poslano: 6. december 2006 17:09
Zadeva: RE: Slovesna podelitev Prešernovih nagrad
From: Mateja Čop [mailto:Mateja.Cop na ff.uni-lj.si]
Sent: Wednesday, December 06, 2006 5:03 PM

V sredo 13. 12. 2006 ob 11. uri bo v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 12 (vhod iz Vegove ulice) podelitev študentskih Prešernovih
nagrad. Z našega oddelka sta jo zaslužili Valerija Trojar (mentor izr. prof.
dr. Marko Stabej), Merjenje jezikovne zmožnosti demetnih oseb s pomočjo
besedil, tvorjenih ob slikovni predlogi, in kombinirana dipl. naloga Eve
Lajevec (mentorja izr. prof. dr. Erika Kržišnik in izr. prof. dr. Matjaž
Babič), Prevzete besede iz latinščine v televizijskih pogovornih oddajah za
mladoletnike.

=====

Urad za enake možnosti objavlja razpis za sofinanciranje projektov za leto
2007:
http://www.uem.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=46

Dodatne informacije o seznamu SlovLit