[SlovLit] Tinjska rokopisna pesmarica

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Okt 10 17:54:46 CEST 2006


Od: "Institut Urban Jarnik" <institut.urban.jarnik na ethno.at>
Poslano: 10. oktober 2006 16:22
Zadeva: Vabilo

Vabilo na predstavitev 40. knjige iz  humanistične knjižne zbirke Zora: 
TINJSKA ROKOPISNA PESMARICA v petek, 20. oktobra 2006, ob 19. uri, v 
Katoliškem domu prosvete SODALITAS v Tinjah. Knjigo je uredila profesorica 
dr. Martina Orožen, transkripcija rokopisa dr. Pavle Zdovc. Študije so 
napisali: Pavle Zdovc, Martina Orožen, Ludvik Karničar, Irena Orel, Marko 
Jesenšek, Aleksander Bjelčevič, Marijan Smolik, Štefan Alojzij Ferenčak in 
Bertej Logar.

"Uresničuje se namen slovenistov in teologov, poznavalcev cerkvene pesmi v 
preteklosti in sedanjosti, da Tinjska rokopisna pesmarica iz leta 1939 izide 
v knjigi in tako slovenistično javnost seznani s posebno zvrstjo besedne 
ustvarjalnosti v nekdanjem dvojezičnem prostoru koroške dežele onkraj 
Karavank. Besedila so pesmi z versko vsebino, opredelimo pa jih lahko kot 
leposlovno jezikovno zvrst. Med množico ohranjenih rokopisnih cerkvenih 
pesmaric iz 18. in 19. stoletja, odkritih preko 250 v nekdanjih slovenskih 
deželnih jezikovnih različicah (kranjski, štajerski, koroški ter 
prekmurski), je Tinjska rokopisna pesmarica tretja, ki je ob Kalobskem 
rokopisu (v knjižni obliki je izšel leta 1973) ter rokopisni prekmurski 
Martjanski pesmarici (izšla je leta 1987), ob spremnih študijah  slovenistov 
z obeh strani meje, 'zagledala beli dan'. V  treh zbirkah iz treh različnih 
deželnih prostorov (Kranjska, Koroška in Prekmurje) gre za pomembno 
jezikovno, vsebinsko in glasbeno izoblikovana besedila, ki v naši kulturni 
zgodovini nudijo dragoceno gradivo za osvetlitev ter spoznavanje besedilnih 
vrst, zlasti prevladujočega oblikovanja vezane (pesniške) besede oz. 
leposlovne jezikovne zvrsti v zgodovinskem razvoju slovenskega knjižnega 
jezika". (Prof. dr. Martina Orožen).

Glasbeni okvir: Vokalna skupina NOMOS iz Škocijana. Prisrčno vabljeni! ---  
mag. Martina Piko-Rustia in prof. dr. Ludvik Karničar, SNI Urban Jarnik in 
Inštitut za slavistiko v Gradcu Dodatne informacije o seznamu SlovLit