[SlovLit] javni poziv v zvezi s primerom Smolnikar

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Tor Jun 27 15:53:12 CEST 2006


Slovlitovcem posredujem dopis, ki je iz uredništva Nove revije danes 
začel krožiti po spletu. Gre za (nelektoriran) javni poziv Društva 
slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN pristojnima 
ministroma v zvezi z obsodbo pisateljice Brede Smolnikar. 

Po mnogih izrečenih stališčih, s katerimi so se nekatere inštitucije 
uradno  opredelile do primera Smolnikar (DSP že večkrat, konec leta 
2005 tudi SDPK -- prim. 
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2005/001439.html in 
http://www.zrc-sazu.si/sdpk/smolnikar.htm), gre tokrat očitno za 
pravo peticijo v podporo obsojeni pisateljici, ki sta jo zasnovala 
DSP in PEN, pri izvajanju pa jima pomaga Nova revija. Poziv se dotika 
zlasti drastično nesorazmernih posledic izrečenih sodb in opozarja, 
da bi morala biti višina denarnih kazni sorazmerna s spornim 
dejanjem. Je pa podobno kot pri primeru Pikalo tudi v tokratnem 
pozivu ohranjeno sklicevanje na argument, da sodišče "ob obravnavah 
te vrste primerov ne upošteva stališč in mnenj litearne [sic] 
stroke", o čemer je, če se prav spominjam, pred časom na SlovLitu že 
potekala diskusija. --- matjaž zaplotnik-------- Original Message --------
Date: 	Tue, 27 Jun 2006 13:17:45 +0200
From: 	Tajnistvo Nove revije <tajnistvo na nova-revija.si>

Spoštovani,

v pripetku vam pošiljamo poziv ministroma za pravosodje in kulturo v 
zvezi z obsodbo pisateljice Brede Smolnikar.

Predlagamo, da se mu pridružite tudi založba Nova revija, njeni 
sodelavci in somišljeniki, in nam v sedmih dneh, torej najkasneje do 
4. julija 2006, na naslov DSP, Ljubljana, Tomšičeva 12 ali na 
elektronski naslov barbara.subert na guest.arnes.si vrnete čim več 
podpisanih pozivov oziroma sporočil, da ga podpirate. 

Hvala in lepo pozdravljeni. 

za DSP: Barbara Šubert (barbara.subert na guest.arnes.si)
______________________________

Društvo slovenskih pisateljev 
Slovenski center PEN in 
podpisniki, državljani RS


Javni poziv 
dr. Lovru Šturmu, ministru v Vladi RS za pravosodje  
dr. Vasku Simonitiju, ministru v Vladi RS za kulturo
 

Spoštovana gospoda ministra, dr. Lovro Šturm in dr. Vasko Simoniti,

Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski center PEN in sopodpisniki 
vaju pozivamo, da v okviru svojih pristojnosti in skladno z načelom, 
da sodba za sleherni prekršek ali kaznivo dejanje mora biti pravična 
ter sorazmerna s spornim dejanjem, nemudoma sprožita v Vladi RS in 
nadalje v Državnem zboru RS postopek za ustrezne spremembe 
zakonodaje, v skladu s katero sodišča v Republiki sloveniji 
obravnavajo in izrekajo sodbe ob civilnih tožbah zaradi domnevne 
prizadetosti in moralne škode, ki naj bi ju tožniki utrpeli zaradi 
objavljenih literarnih del.

Podpisniki svoj poziv utemeljujemo z drastično nesorazmernimi 
posledicami izrečenih sodb in že odrejenih izvršb v znanih primerih 
Matjaž Pikalo in še posebej Breda Smolnikar, ki ji grozi zaseg 
celotnega premoženja in dela vseh prejemkov do smrti. Opozarjamo na 
to, da tako nesorazmerno visoke kazni in odškodnine, ki za deset in 
večkrat presegajo najvišje možne avtorske honorarje v Sloveniji, 
nikakor ne morejo biti pravične in skladne z načeli pravne države. Še 
enkrat poudarjamo, da je docela nesprejemljivo, da sodišče ob 
obravnavah te vrste primerov ne upošteva stališč in mnenj litearne 
stroke in ne vključuje v postopek izvedencev za to področje na 
ustrezen način.  

Spoštovana gospoda ministra, opozarjamo tudi na to, da bo vztrajanje 
pri takšnih predpisih imelo zelo hude posledice za slovensko 
književnost in tudi za slovenski film, gledališče in za slovnesko 
kulturo v celoti. 

Pozivamo vaju, da podvzameta potrebne korake takoj, in da v skladu s 
svojimi pristojnostmi in pravnim redom Republike Slovenije vendarle 
skušata sprožiti postopke, ki bodo omogočili morebitno revizijo 
izrečene sodbe zoper Bredo Smolnikar in odpravo pogubnih posledic te 
sodbe za njeno eksistenco. 

Ljubljana, 27. junija 2006 


Vlado Žabot, predsednik Društva slovenskih pisateljev

Tone Peršak, predsednik Slovenskega centra PEN
Dodatne informacije o seznamu SlovLit