[SlovLit] Konferenca mladih slavistov v Pragi, oktober 06

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Jun 12 14:07:45 CEST 2006


Študentska/doktorandska slavistična konferenca v Pragi


Sporočamo Vam, da bo 11. in 12. oktobra 2006 na Filozofski fakulteti Karlove 
univerze v Pragi drugič potekala mednarodna znanstvena KONFERENCA MLADIH 
SLAVISTOV. Zainteresirani študenti in doktorandi slavistike bodo zopet dobili 
priložnost, da predstavijo rezultate svojih raziskovalnih dejavnosti. 
Konferenca je nadaljevanje zelo uspešne konference, ki je potekala maja 2005. 
Prisrčno vabimo k sode lovanju tudi študente iz ostalih slavističnih področij.

Cilj projekta je povečati prepustnost informacij o strokovni dejavnosti 
študentov na posameznih slavističnih področij in tudi različnih slavističnih 
delovnih mestih. Za dosega tega cilja je po našem mnenju potrebno pridobiti 
zadostno število referentov in recipientov in zagotoviti primerne pogoje za 
uspešno diskusijo. Zaradi tega vabimo tudi slaviste izven Prage in tuje 
slaviste.

Udeležence konferece prosimo za referat dolg 15--20 minut. Jeziki konference 
bodo slovanski, pri čemer so referetni dolžni organizatorjem javiti vnaprej 
(skupaj s prijavo), v katerem jeziku bodo predstavili prispevek. Posamezni 
prispevki bodo na podlagi izbranih tem razdeljeni v skupine, ki jih bodo vodili 
doktorandi FF UK. Udeleženci,ki bodo svoje referate dodelali v obliki 
zaokrožene študije, bodo imeli možnost svoj tekst tudi izdati v zborniku.

Tematska področja:

1) jeziki in literatura manjšin,
2) jezikovni kontakti -- zgodovina in sodobnost,
3) slovanska književnost v evropskem kontekstu,
4) Rusija -- mit in resničnost,
5) politična in filozofska razmišljanja slovanskega areala,
6) slavistika v modernem svetu.

Od udeležencev bomo pobrali konferenčno takso v višini 300 Kč (na mestu). 
Nastanitev udeležencev, ki niso iz Prage, krije organizator, ostale stroške 
(prevoz do mesta dogajanja in hrano) krije ustanova, ki udeleženca pošilja, oz. 
študent sam.

Zainteresirane prosimo, da kar najhitreje kontaktirajo organizatorje konference 
na naslov konference2006 na seznam.cz. 

Rok za prijave je 30. junij 2006. Termin za oddajo strukturiranih in preglednih 
anotacij referatov v jeziku prispevka in v češčini ali angleščini je 31. julij 
2006. 

Ob pravočasni prijavi zagotovimo udeležencem, ki niso iz Prage, nastanitev v 
Pragi.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit