Kolokvij o umetniškem govoru

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Apr 10 06:09:25 CEST 2006


Od: "Katarina Podbevšek" <katarina.podbevsek na guest.arnes.si>
Za: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 9. april 2006 20:16
Zadeva: Kolokvij o umetniškem govoru na AGRFT


Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo prirejamo 13. aprila 
2006 strokovno srečanje o umetniškem govoru.Nastopilo bo 19 predavateljev z 
različnih področij (gledališče, radio, film, tv, lutke, pripovedovanje 
pravljic, zvočne knjige, prevajanje ...). Dogodek se bo začel ob 10.00 uri 
in bo potekal na Akademiji v predavalnici 71. Vabljeni vsi, ki vas zanima 
govorjeni jezik.Univerza v Ljubljani.

13. april 2006
10.00
Pozdrav dekana - Aleš Valič
Uvod v kolokvij - Katarina Podbevšek
10.30
Jože Faganel: Razvoj pedagoških nazorov o igralčevem govoru
Barbara Sušec Michieli: Patetično, patološko, naravno . (Nekaj opomb o 
govoru in glasu Marije Vere)
Denis Poniž: Med glasovi in tišino, med besedami in molkom (Vloga tišine in 
molka v dramskem besedilu)
Saša Pavček: Izgovorjena beseda
Kristijan Muck: Onkraj besed
12.00
Tatjana Stanič: V primežu norme
Srečko Fišer: Substandardna govorica: življenje, papir, oder
Nevenka Verstovšek: Lektor v operi - med Scilo in Karibdo
Maja Cerar, Martin Vrtačnik: Ko bom velik, bom gledališki lektor
13.30
Ivo Verovnik: Akustika glasu in govora
Alida Bevk: Alica: Beseda v govoru, beseda v petju
Branko Jordan: Smer Babilon (Specifike tujejezičnih govornih uresničitev na 
odru)
Darja Reichman: Oblikovanje vsakdanjega govora na odru
14.45
Anja Štefan: Pripovedovanje kot jezikovno iskanje
Valerija Fišer: Zvočnice ali Knjige lahko tudi poslušamo
Edi Majaron: Ali lutka govori?
Aleš Jan: Beseda izrečena ne vrne se nobena
Igor Maksim Košir: Televizijski jezik in jezik televizije
Igor Koršič: Nekaj o umetnosti neumetniškega govora v filmu Dodatne informacije o seznamu SlovLit